BCMB vertegenwoordigt de stem van de leden. Een stem om bij gemeenten aan te geven wat cliëntondersteuners nodig hebben om kwaliteit te leveren en professionaliteit en onafhankelijkheid te borgen. Een stem om bij VWS en zorgkantoren aan te geven hoe cliëntondersteuning de kwaliteit in de langdurige zorg kan stimuleren. Een stem vanuit de beroepsgroep. 

Lobby

Lobby naar gemeenten
BCMB richt zich in de lobby op de volgende speerpunten: 
- borgen van kwaliteit van cliëntondersteuning, onder andere door te lobbyen voor kwaliteitseisen bij de inkoop van cliëntondersteuning (zoals een registratie als cliëntondersteuner).
- borgen van de onafhankelijkheid van cliëntondersteuners.
- inzetten op een levensbrede en integrale invulling van de functie cliëntondersteuning.

In 2017 heeft BCMB onderstaande brief aan de VNG gestuurd om aandacht te vragen voor deze drie punten.

Brief van BCMB aan VNG oktober 2017

Evaluatie jeugdwet
BCMB heeft samen met andere beroepsverenigingen een eigen onderzoek onder professionals laten uitvoeren naar de Jeugdwet. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij aanbevelingen over de Jeugdwet aan de Ministers de Jonge (VWS) en Dekker (VenJ) en de VNG aangeboden. Hiermee willen wij de kwaliteit van hulp voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen helpen verbeteren. Bekijk hier de evaluatie.


Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.