Klachtenreglement

Bij een beroepsvereniging hoort ook tuchtrecht of een klachtenreglement. Dit biedt cliënten en andere betrokkenen de kans om een klacht in te dienen tegen een cliëntondersteuner als daar aanleiding voor is. Het bestuur van BCMB heeft gekozen voor een klachtenreglement, omdat dit laagdrempeliger en goedkoper is dan tuchtrecht. Download hier het Klachtenreglement.
BCMB heeft een klachtencommissie die klachten behandeld en nagaat of er sprake is van schending van de beroepscode. 

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.