Lobby BCMB tegen BTW heffing heeft succes

BCMB boekt resultaat in debat over btw
BCMB heeft bij VWS en het ministerie van Financiën aandacht gevraagd voor de ongelijkheid en onzekerheid bij de btw-vrijstelling van OCO Wlz. Sommige aanbieders van OCO zijn wel btw-plichtig en anderen niet. En dat kan ook per regio verschillen, afhankelijk van de belastinginspecteur.

De lobby van o.a. BCMB heeft succes gehad.
Mede op verzoek van BCMB heeft het ministerie van Financiën net op tijd voor de aanbestedingen een standpunt ingenomen over de btw-vrijstelling voor onafhankelijke cliëntondersteuning. BCMB is door het Ministerie van VWS geïnformeerd dat de uitkomst positief is en dat de belastingdienst de diensten van onafhankelijke cliëntondersetuning vrijgesteld heeft van btw heffing. De randvoorwaarden zijn nog niet bekendgemaakt. Zo gauw wij de details vernemen zullen wij deze onder jullie aandacht brengen

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.