Het Register van Cliëntondersteuners is ondergebracht bij het Registerplein. 

Registreren bij het Registerplein

Registratie bij het Registerplein 
Registerplein biedt cliëntondersteuners een registratie voor iedere carrièrefase. Beginnende cliëntondersteuners met de juiste opleiding en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) komen in aanmerking voor de Registratie Basis. En voor ervaren cliëntondersteuners – met de juiste opleiding, werkervaring, een VOG en voldoende scholing – is er de Registratie Plus. Professionals die tevens zijn ingeschreven in het register voor jeugd- en gezinswerkers bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), krijgen dispensatie voor een deel van de eisen bij Registerplein. 

Belang van registratie als cliëntondersteuner
Door een registratie bij het Registerplein:
  • laten je zien dat je werkt aan je eigen professionaliseringsproces en dat je je kennis borgt
  • sluit je aan bij de eisen die werkgevers, zorgkantoren, gemeenten en andere opdrachtgevers steeds vaker stellen
  • laat je aan cliënten zien dat jouw kwaliteit door een onafhankelijke partij (Registerplein) wordt getoetst
  • investeer je in de professionalisering van het vak cliëntondersteuning.
Bovendien stel je je als geregistreerde cliëntondersteuner toetsbaar op en val je  onder het klachtrecht van de BCMB.  
Kortom: registratie betekent een belangrijk waarborg van de kwaliteit van jou als cliëntondersteuner.

Hoe meld je je aan?
  1. Controleer eerst via het stroomschema of je aan de criteria kunt voldoen. Let op: Er is een apart stroomschema voor SKJ-geregistreerden. De professionals die in het wettelijke register voor jeugdzorgwerkers zijn ingeschreven krijgen dispensatie op een deel van de registratie-eisen, omdat zij al aan deze eisen  moeten voldoen in het andere register. Dat betekent dat je als SKJ-geregistreerde cliëntondersteuner minder scholingsuren hoeft  aan te tonen en daarom korting krijgt op het tarief voor registratie bij het Registerplein.
  2. Registreer je via de site van registerplein

Leden van BCMB hebben voor het krijgen van hun korting hun lidmaatschapsnummer van BCMB nodig. Deze staat in de maandelijkse nieuwsbrief of kan indien nodig worden opgevraagd via info@bcmb.nl. Facturatie loopt via Registerplein. Voor actuele registratietarieven, kijk hier. Leden die ook bij SKJ geregistreert zijn, krijgen 50% korting op het tarief van Registerplein. 

Je bent geregistreerd als je daarvoor van het Registerplein een bevestiging hebt ontvangen.


Meer informatie

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.