Op deze pagina vindt u alle links naar de lezingen, presentaties en pitches en de gepresenteerde onderzoeksrapporten horend bij het symposium Cliëntondersteuning naar een hoger niveau van 19 november jl.

Lezing Illya Soffer, Ieder(in), Door de Bomen het Bos...
Lezing Dîde Sörman, speerpunten van beleid BCMB
Visie BCMB op Samenwerking informele en formele cliëntondersteuning
Visie BCMB op Samenwerking informele en formele cliëntondersteuning, Samenvatting
Position Paper BCMB op Levensbreed werken
Position Paper BCMB op kwaliteit van cliëntondersteuning
Presentatie Wim Dekker, CHE, resultaten onderzoek kwaliteit cliëntondersteuning
Rapport CHE  onderzoek kwaliteit van cliëntondersteuning ( voor bijlagen zie links hieronder)
Bijlage 1, de vragenlijst
Bijlage 2, scores per vraag
Bijlage 3, samenvatting focusgroep 

Pitches:
Deurne, Brigitte Joosten ( projectleider)  en Wil Evers ( gemeente Deurne)
Den Haag, Ron Staallekker (Straatconsulaat, mede namens gemeente, presenteerde mondeling
Maastricht, Annelie Gorissen ( MEE) en Marijke Mooren ( gemeente)
Hoeksche Waard  Saskia de Ruiter en Marilene van den Berg ( MEE, mede namens gemeente)
Baarn, Lieuwkje Vlasma ( MEE mede namens gemeente)

Beeldimpressie , Guy de Hoop

Overzicht Lezingen, presentaties en rapporten symposium kwaliteit cliëntondersteuning 19 november

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.