Landelijk Symposium Cliëntondersteuning naar een hoger niveau
maandag 19 november 2018
13:00 - 17:00 uur
Congrescentrum vd Valk, Hoofdveste 25 te Houten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden


Lucille Werner zal ons als dagvoorzitter  deskundig en met humor door het programma leiden.
Tijdens dit middagsymposium stoppen wij een thermometer in de cliëntondersteuning. Hoe ervaren cliënten en cliëntondersteuners de cliëntondersteuning? Wat vinden zij belangrijk? Wat gaat goed en wat kan en moet beter? Wij presenteren recent onderzoek hiernaar.
Vijf gemeenten met een vernieuwende vorm van cliëntondersteuning presenteren hun aanpak. Laat u inspireren!.

Last but not least sluiten wij af met een  borrel waar beleidsmakers en beslissers,  cliëntondersteuners en cliëntorganisaties elkaar ontmoeten. Scroll verder voor meer inhoudelijke informatie!
Klik hier voor volledig programma
Klik hier voor direct inschrijven.

Landelijk Symposium: Cliëntondersteuning naar een hoger niveau, 19 nov. 2018

Landelijk symposium: Cliëntondersteuning naar een hoger niveau, 19 november 2018

Tijdens dit middagsymposium stoppen wij een thermometer in de cliëntondersteuning. Deze middag biedt een goede aanvulling op de koplopersconferentie van 20 juni jl van Movisie en de VNG. Wij nodigen beleidsbepalers en beslissers uit gemeenten en rijksoverheid, zorgkantoren, cliëntorganiaties, clíëntondersteuners en hun werkgevers van harte uit om deel te nemen.

Lucille Werner zal ons op haar kenmerkende wijze vaardig door het programma leiden.
Namens het Ministerie van VWS zal  Jelle Rauwerdink, programma manager cliëntondersteuning het onderzoeksrapport in ontvangst nemen.
Het programma bestaat verder uit de volgende onderdelen:

Cliëntperspectief:
Ilya Soffer van Ieder(in) presenteert u de visie op cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief.
Anneke Doornbos, ervaringsdeskundige geeft u een kijkje in haar leven en haar behoefte aan ondersteuning.

Cliëntondersteuners aan het woord:
Wij presenteren de uitkomsten van het eerste landelijk onderzoek naar de kwaliteit van cliëntondersteuning vanuit het perspectief van de cliëntondersteuners zelf. Wij gaan met u het gesprek aan over kwaliteitseisen aan cliëntondersteuning. Hoe borgt u de kwaliteit van cliëntondersteuning in uw gemeente? En hoe zorgt u voor een optimale samenwerking tussen professionele en vrijwilligers en/of ervaringsdeskundige cliëntondersteuners? Dit zal uw beleid verder reliëf en inspiratie bieden.

Gemeenten: Werk in uitvoering:
Vijf gemeenten in Nederland pitchen voor u hun aanpak van de cliëntondersteuning. De gemeenten Den Haag, Baarn, Maastricht, Deurne en Hoeksche Waard presenteren  in een kort maar krachtige pitch hoe zij hun cliëntondersteuning invulling geven en verder ontwikkelen. Laat u inspireren onder het motto:  “Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder”.

Verslag in beeld
Guy de Hoop, illustrator zal aan het eind van de middag zijn impressie in beeld presenteren

Uitnodiging en Programma
Voor inschrijving klik hier

Dit symposium en het onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.