VAKDAG BCMB 2017

Op 24 mei is de derde Vakdag van BCMB gehouden. Het was weer een mooie dag met inspirerende en prikkelende sprekers en veel uitwisseling tussen de deelnemers.

Het volledige programma van 24 mei vindt u hier.

BCMB Vakdag 2017 groot succes!

De dag begon met de ALV. Na de ALV schetste Frans de Vijlder de nieuwe sociale professional.Dat het velen raakte, bleek uit het rumoer dat ontstond tijdens zijn verhaal. Velen vonden dat ze al denken in oplossingen, zich verantwoordelijk voelen, zoeken naar hoe het beter kan, het eigen handelen in context plaatsen, etcetera. We kunnen concluderen dat we volop in transitie zijn, maar dat het altijd beter kan.

 
Na de lunch konden deelnemers kiezen tussen de lezing van Rick Kwekkeboom of de 5 tips voor met plezier meer ondernemend werken van Anneke Krakers. Beiden inspirerende onderwerpen!Daarna was er de keuze voor een informatieve en verfrissende workshop over Omgaan met ethische dilemma’s van de jurist Lydia Janssen of twee van de twaalf thematafels.

Na afloop van het programma was er een borrel waar verder gepraat werd. Deelnemers krijgen hun certificaat per mail. 


Het verslag van de Vakdag 2016 is hier terug te lezen.
 

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.