Ondanks het prachtige weer en stakend streekvervoer was er weer een hoge opkomst voor de ALV en Vakdag BCMB 2018. Na een levendige ALV volgde een gevarieerd inhoudelijk programma met lezingen en workshops. Veel leden maakten ook gebruik van de mogelijkheid tot netwerken tijdens de lunch en bij de afsluitende borrel. Het bestuur van BCMB kijkt met name door jullie actieve inbreng terug op een geslaagde Vakdag 2018. Onder de aanwezigen vindt nog een evaluatie plaats. Bijgaand een impressie van de dag en links naar de presentaties.

Vakdag inspiratie voor de zomer


‘Het wordt een proeverijtje vandaag, dus maak je borst maar nat!’
Impressie van de BMCB vakdag 2018


“Als je denkt dit gaat echt te ver, hier móet ik mijn mening over geven, kom naar voren en druk hem in!”. Aan het begin van de vakdag denkt dagvoorzitter Marieke de Leeuw nog dat ze de deelnemers actief moet stimuleren om interactief mee te doen en heeft daarvoor zelfs een grote rode ‘nee-knop’ meegenomen.

Zo’n 150 leden kwamen op 27 juni 2018 Christelijk Hogeschool in Ede voor de vierde BCMB vakdag. Zij blijken die aanmoedig van De Leeuw helemaal niet nodig te hebben. Al gelijk bij start van de ALV maken de aanwezige leden gebruik van de mogelijkheid om te reageren. Gedurende de gehele vergadering rent De Leeuw haar benen uit haar lijf om bij iedereen die zijn of haar mening wil inbrengen, de microfoon aan te kunnen geven.

Met hand opsteken stemmen we op de voorstellen van het bestuur, die op één na allemaal met ruime meerderheid worden aangenomen. Zo ook het voorstel om de vacatievergoeding voor de bestuursleden mogelijk te maken. Een BCMB-lid roept daarover: “Ik denk niet dat er iemand tegen die €1500 vergoeding is, want jullie verzetten geweldig veel werk!”.

Er komen veel vragen en suggesties vanuit de zaal. Vanwege de tijd kan voorzitter ad interim, Jeroen Willemsen, deze helaas niet allemaal in behandeling nemen. Hij sluit af en bedankt iedereen voor hun aandacht en kritisch inbreng: “Daaruit leid ik af dat jullie erg betrokken zijn bij de vereniging en dat geeft mij veel moed!”.

In de ALV besluitenlijst, die in de nieuwsbrief van juli wordt verspreid, staat een overzicht van de genomen ALV-besluiten.

Maatwerk voor gevorderden

Na de ALV volgt de lezing ‘Maatwerk maken voor gevorderden’ door Harry Kruiter, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Kruiter introduceert zichzelf als “onderzoeker naar alle groepen die meer problemen hebben dan ze zelf kunnen oplossen.” Hij neemt ons mee in ‘de wereld, die maatwerk heet’. Daarbij gebruikt hij de donut als metafoor voor de regelgeving: “De uitdaging is dat we allemaal met één been op het deeg gaan staan en met de andere in het gat. Zeg bijvoorbeeld eens tegen de gemeente: zet het brilletje van die wet eens af en zet het brilletje van het rendement nu eens op!”. Tenslotte
drukt hij ons op het hart “nooit weg te lopen bij de wens van het gezin”.

Middagprogramma
Na het lunchbuffet volgen er twee rondes met workshops en lezingen. We hebben hiertoe
vooraf kunnen kiezen uit acht workshops en vier lezingen. Hieronder een korte bloemlezing van enkele daarvan.

In zijn lezing ‘Do’s en don’ts bij de begeleiding bij dementie’ benadrukt Alphons Ensink, manager verpleeghuiszorg, het belang van open communicatie bij de ondersteuning van mantelzorgers: “Helaas zijn we als hulpverlener soms een beetje bang om door te vragen.”

Tijdens de workshop over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel wijst spreker Eric Hermans van Brain Project erop hoe groot dit probleem is: “Er lopen er nog 80.000 tot 100.000 kinderen met NAH rond, waarvan niemand weet wat er met hen aan de hand is.”

De boodschap die we bij de workshop over gedragsmoeilijkheden bij cliënten meekrijgen is: “Om gedrag te kunnen sturen moet je helder weten waar de cliënt heen wil. Dus blijf de cliënt altijd centraal stellen!”.

Bij de lezing ‘Wat gaat een cliëntondersteuner merken van de nieuwe AVG?’ drukt spreker Rosalinde Visser ons op het hart om toestemmingen van de cliënt goed vast te leggen in het dossier, “maar maak het vooral aantoonbaar!”.

‘Hallo allemaal! Het wordt een proeverijtje vandaag, dus maak je borst maar nat!’ zo verwelkomt Renzo van Diepen ons bij de workshop ‘Zichtbaar maken van het effect van jouw werk’. We krijgen tekeningen van een boer met paard, die we op volgorde moeten leggen tot een logisch verhaal. De boodschap is duidelijk: om je werk op een overzichtelijke manier te plannen en uit te voeren, start je met de analyse van het probleem en het eindpunt dat je wilt bereiken. De oplossing volgt daarna.

Met een hoofd vol nieuwe kennis en inspiratie staan we aan het eind van de middag in de rij om een bewijs van deelname (vier registerpunten) op te halen. Daarna praten we onder het genot van een hapje en een drankje met collega’s na over de dag en over ons vak.

Quotes:

“De ledenvergadering vind ik prima verzorgd. De stukken waren op tijd binnen en we kregen bij binnenkomst een handige map.”
Marga Hut, cliëntondersteuner bij MEE Drenthe.

“Vind het prettig dat je als lid veel inspraak hebt. Tijdens de ALV werd duidelijk dat er nog veel onduidelijk is.”
Margreet Bakker, cliëntondersteuner bij MEE Groningen.

“Ben er heel blij mee dat er tijdens de ALV is aangegeven dat ons beroep beschermd moet worden. Dat is erg belangrijk want de term ‘cliëntondersteuner’ is gedevalueerd.”
Riet Joosten, cliëntondersteuner bij MEE Groningen.

“Voor mij is het de eerste keer dat ik een BCMB-vakdag meemaak. Ik vond vooral de lezing over maatwerk erg inspirerend. Je herkent het en gaat erover nadenken.”
Joyce Ruben, cliëntondersteuner bij Adviespunt Zorgbelang Flevoland.

“De dag is goed geprogrammeerd. En wat een luxe dat er iemand met je meeloopt naar de zaal. Vooral de lezing over maatwerk vond ik leuk. Harry Kruiter is innovatief en eigenwijs. Ik heb me voorgenomen meer over hem te lezen.”
Andra Hoogcarspel, zelfstandig mantelzorgmakelaar.

“Het valt me op dat deelnemers zo actief en positief betrokken zijn. Er hangt daardoor een goede sfeer. Ook de catering en de locatie vind ik helemaal goed. De workshop over AVG vond ik top. Het is een ingewikkelde materie, maar Rosalinde wist het, in de korte tijd die ze ervoor had, terug te brengen tot de essentie.”
Caroline van der Hek, ondernemer in de zorg en cliëntondersteuner.

“De workshop van VWS ‘Kennis delen loont bij complexe zorgvraag’ was prettig en interessant. Goed om met deze mensen in gesprek te zijn over hoe wat ze hebben bedacht kan helpen. Fijn ook om met collega’s samen te delen en te merken dat je hetzelfde over dingen denkt.

"De workshop over AVG vond ik erg leuk. Het is superdroge stof, maar de spreker wist het zo smeuïg te brengen dat we de theorie toch goed meekregen. Complimenten aan de organisatie voor de keuze van de sprekers.”
Herman Wieringa, cliëntondersteuner bij MEE Plus. 

 

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.