BCMB

Lobby

BCMB lobbyt bij overheden en andere betrokkenen voor borging van onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning. De onafhankelijkheid en de levensbrede invulling zijn noodzakelijke en onderscheidende kenmerken van beroepsmatige cliëntondersteuning. De beroepsvereniging beschikt over een netwerk van ambassadeurs die de lobby versterken. Dit zijn BCMB-leden die zich inzetten om het vak van cliëntondersteuner en de rol van BCMB als beroepsvereniging breed onder de aandacht te brengen.

De lobby van BCMB richt zich op de volgende aspecten van cliëntondersteuning:

De BCMB-ambassadeurs zetten zich in hun eigen werkgebied in om de meerwaarde van cliëntondersteuning op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Bij actuele onderwerpen zoekt het bestuur van BCMB actief de verantwoordelijke partijen op om de belangen van de beroepsgroep te behartigen. BCMB opereert hiernaast actief in de (sociale) media en op vakcongressen. 

BCMB reactie op de voorgenomen wetswijziging WLZ

BCMB heeft begin september een reactie uitgebracht op de voorgenomen aanpassing van de Wlz. BCMB is positief over de voorgenomen wijzigingen waardoor eerder dan nu in het proces van zorgvraag Wlz cliëntondersteuning inzetbaar is.  Toch heeft BCMB nog enkele kritische noten te kraken. Kijk hier voor de officiële BCMB reactie.

Ziet u knelpunten in de cliëntenondersteuning in uw regio en vindt u dat BCMB hier aandacht aan moet besteden? Meld het ons via [javascript protected email address]