BCMB

Organisatie

BCMB is een vereniging die is opgericht om de belangen te behartigen van onafhankelijke cliëntondersteuners en hun vak. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Daarnaast beschikt BCMB over een bestuur en een verenigingsbureau. De ledenadministratie is ondergebracht in het systeem e-Captain.

.

De Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61801844.