BCMB

Overzicht Masterclasses 2020

1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Dag 1: 9 maart 2020

Dag 2: 23 maart 2020 [geannuleerd, nieuwe datum volgt later]

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Utrecht

Deze Masterclass is volgeboekt. 

Deze masterclass richt zich op de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Wat maakt een cliëntondersteuner anders dan andere professionals in het sociale domein en wat is je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers? Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

 

2. Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Dag 1: 1 april 2020 [geannuleerd, nieuwe datum volgt later]

Dag 2: 15 april 2020 [geannuleerd, nieuwe datum volgt later]

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Zwolle

Hier is nog 1 plek beschikbaar en wachtlijstplaatsen

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en voorzieningen er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van de verschillende wetgeving is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Hiernaast komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aanbod. Een onderdeel wat hierbij hoort is opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s maar ook hoe het werkt in de praktijk.

 

3. Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Dag 1: 26 mei 2020 [geannuleerd, nieuwe datum volgt later]

Dag 2: 9 juni 2020 Gaat vooralsnog gewoon door!

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Ede

Deze Masterclass is volgeboekt.

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, zorgaanbieders, etc. Andere partijen weten niet altijd even goed wat de rol van de cliëntondersteuner is dus het profileren is hier een onderdeel van.  De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent in je werk als cliëntondersteuner.

 

4. Kennis mensen met een beperking

Dag 1: 4 juni

Dag 2: 18 juni

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Zwolle

Deze Masterclass is volgeboekt.

De cliëntondersteuner onderscheidt zich onder andere door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

 

5. Professionele houding en communicatie

Dag 1: 16 april 2020 [geannuleerd, nieuwe datum volgt later]

Dag 2: 7 mei 2020 [geannuleerd, nieuwe datum volgt later]

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Ede

Communicatie is het belangrijkste instrument voor de cliëntondersteuner. Het communiceren met mensen met een beperking vraagt om specifieke vaardigheden. Tijdens deze masterclass wordt dieper in gegaan op professioneel communiceren en de presentietheorie van Andries Baart. Deze masterclass is gericht op cliëntondersteuners met ervaring.

 

6. Verdieping beperkingen

Dag 1: 17 juni

Dag 2: 1 juli

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Eindhoven

Deze masterclass is bedoeld voor cliëntondersteuners met ervaring. Er wordt hier dieper ingegaan op beperkingen met name vanuit de GGZ-problematiek. Veel aandacht zal gaan naar hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de menslievende benadering en geweldloos communiceren. Dit sluit naadloos aan op de presentietheorie uit masterclass 5.

 

7. Effectief signaleren en innoveren

Dag 1: 2 september

Dag 2: 16 september

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Eindhoven

Tijdens deze masterclass ontdek je onder meer hoe signalerings- en agenderingsprocessen werken en wat een krachtenveldanalyse is. Tevens leer je hoe je op een slimme manier burgers, cliënten, collega’s, beleidsmakers en beslissers te betrekken bij knelpunten en mogelijke oplossingen. En nog belangrijker: hoe je ze in beweging krijgt!

  • Hoe kom je tot een innovatief idee?
  • Hoe krijg je jouw ideeën op de juiste agenda?
  • Hoe vind je tijd en ruimte om aan tafel te komen op de plekken die er toe doen?
  • Hoe krijg je mensen mee die nog niet zien wat jij ziet?

 

8. Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?

Dag 1: 21 september

Dag 2: 5 oktober

Tijd: 9:00- 17:00

Plaats: Waarschijnlijk Ede

Cliëntondersteuners hebben altijd te maken met meerdere organisaties die verschillende verwachtingen van je kunnen hebben. Dit kan leiden tot een worsteling met je rol en onafhankelijkheid

Daarom gaan we in deze tweedaagse masterclass voor cliëntondersteuners met ervaring in op de volgende vragen:

  •         Wat is jouw visie op cliëntondersteuning en hoe draag je dat uit in een wijkteam?
  •         Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?
  •         Hoe maak je hierover concrete afspraken met je werkgever, de gemeente en je collega’s (in een wijkteam?)

 

Overzicht Extra Masterclasses najaar 2020

1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Dag 1: 8 september 2020

Dag 2: 22 september 2020

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Zuiden of midden van het land

Deze masterclass richt zich op de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Wat maakt een cliëntondersteuner anders dan andere professionals in het sociale domein en wat is je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers? Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

Deze Masterclass is volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar

2. Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Dag 1: 29 oktober 2020

Dag 2: 12 november 2020

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Midden of Zuiden van het land

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en voorzieningen er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van de verschillende wetgeving is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Hiernaast komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aanbod. Een onderdeel wat hierbij hoort is opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s maar ook hoe het werkt in de praktijk.

Deze Masterclass is virtueel volgeboekt ivm annulering MC 2 van voorjaar.

3. Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Dag 1:  16 november 2020

Dag 2:  30 november 2020

Tijd: 9:00- 17:00 u

Nog 2 plaatsen beschikbaar + wachtlijstplaatsen

Plaats: Midden of Zuiden van het land

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, zorgaanbieders, etc. Andere partijen weten niet altijd even goed wat de rol van de cliëntondersteuner is dus het profileren is hier een onderdeel van.  De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent in je werk als cliëntondersteuner.

Deze Masterclass is volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar

4. Kennis mensen met een beperking

Dag 1: 24 november 2020

Dag 2: 10 december 2010

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Midden of Zuiden van het land

De cliëntondersteuner onderscheidt zich onder andere door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Deze Masterclass is volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar