BCMB

Zoals eerder vermeld, biedt het volgen van het basispakket 1 t/m 4 van de masterclasses onder voorwaarden toegang tot de basisregistratie cliëntondersteuner. Zie hier voor details en exacte voorwaarden. Toegang tot de basisregistratie vindt plaats vanaf de datum waarop het ingevulde formulier is ontvangen, goedgekeurd en bevestigd door Registerplein. Indien na controle blijkt dat niet aan de beloofde inspanningen is voldaan wordt je registratie met terugwerkende kracht ingetrokken.

Omdat er enige overlap is tussen enkele masterclasses en de opleidingen van mantelzorgmakelaars en verpleegkundigen geldt voor hen een gedeeltelijke vrijstellingsregeling:

Vrijstellingen mantelzorgmakelaars en verpleegkundigen voor basisregistratie

Voor mantelzorgmakelaars overlapt masterclass 2 (Wetgeving) met de opleiding tot mantelzorgmakelaar. Voor verpleegkundigen overlapt masterclass 4 (kennis van beperkingen en ziektebeelden).

Deelnemers met een diploma MZM kunnen vrijstelling aanvragen voor MC 2 en verpleegkundigen voor MC 4. Zij moeten hiervoor hun diploma insturen bij Registerplein.