BCMB

Lobby

BCMB bepleit de noodzaak van onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning bij overheden en andere betrokkenen.

De lobby van BCMB richt zicht op vier punten:

  • onafhankelijkheid
  • levensbrede invulling
  • kwaliteit
  • goede samenwerking tussen beroepsmatige en informele cliëntondersteuners.

Bij actuele onderwerpen zoekt het BCMB-bestuur actief de verantwoordelijke partijen op om de belangen van de beroepsgroep en haar cliënten te behartigen. BCMB opereert hiernaast actief in de (sociale) media en op vakcongressen. 

Ambassadeurs versterken de lobby lokaal bij onder andere gemeenten en zorgkantoren.