BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Myriam Purperhart

"Ieder mens moet een prettig en gelukkig leven kunnen leiden. Heb je zorg of ondersteuning nodig vanwege ziekte of een beperking? Dan moet je die hulp kunnen krijgen. Als onafhankelijke cliëntondersteuner help ik daarbij. Vanuit respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen. En met de daadkracht om het goed te regelen.

Ik ben er voor zorgvragers én mantelzorgers. Ik luister, kijk en stel vragen. Wie is deze mens, in al zijn kracht en mogelijkheden? Wat is de situatie en wat doet dat met iemand? Welke zorg of ondersteuning is nodig op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk, inkomen, dagbesteding, vervoer? Ik ken de actuele wet- en regelgeving en de voorzieningen in de buurt. Óf ik zoek dit voor jou uit en vertaal dit naar jouw situatie. Samen zoeken we naar de mogelijkheden. Ik regel wat nodig is. Dat doe ik domeinoverstijgend: op het gebied van Wmo, Wlz en de Zorgverzekeringswet. Dit helpt om toegang te krijgen tot de juiste voorzieningen. Met mijn kennis, ervaring en frisse blik zie ik mogelijkheden waar mensen misschien niet zo snel aan denken. Cliëntondersteuning vraagt dus ook om creativiteit.

Binnen Thuis in Cliëntondersteuning werk ik in een team van 30 hbo-opgeleide collega’s. We ondersteunen elkaar, overleggen en leren van elkaar. Samen hebben we alle kennis, kunde en sensitiviteit om iedereen de juiste ondersteuning te bieden. Ook mijn levenservaring is waardevol en helpt mij om de ander te begrijpen en naast de ander te staan. Om van daaruit de juiste zorg en ondersteuning te regelen. Ik ben pas tevreden als jij tevreden bent met je nieuwe koers."