BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Dag van de Cliëntondersteuning 2022

Rondom 4 november, de Dag van de Cliëntondersteuning, vragen we ieder jaar aandacht voor verschillende thema's van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Met bijvoorbeeld een rapportage, interviews en artikelen geven we invulling aan deze signalering. Uiteraard zetten we op de Dag van de Cliëntondersteuning de onafhankelijke cliëntondersteuners in het zonnetje. 

Signaleringsrapportages met knelpunten

In 2022 vroegen we aandacht voor onderstaande drie thema's. Per thema maakten we een praatplaat met de belangrijkste punten en een rapportage met een uitgebreidere toelichting. We gingen in op de knelpunten, zoals deze door cliëntondersteuners zijn gesignaleerd. Ook andere bronnen hebben we geraadpleegd en benoemd. Naast de knelpunten gingen we in op de oorzaken, noemden we voorbeelden van knelpunten en succesvolle voorbeelden waar het wél lukt. Tot slot deden we aanbevelingen om tot oplossingen te komen. 

Thema 1: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning wordt steeds verder uitgehold en is nog steeds slecht bekend. 


Thema 2: Domeinoverstijgende knelpunten

Er is te weinig samenwerking tussen zorgorganisaties en te weinig verbinding tussen stelsels/wetten en regelingen. 


Thema 3: Toegang en beschikbaarheid voorzieningen

Voor sommige doelgroepen is passende zorg lastig te realiseren en dit leidt tot lange wachttijden en schrijnende situaties. 

Interviews 

Ter verdieping op de thema's interviewden wij een aantal experts en ervaringsdeskundigen. Deze interviews vind je hier.

 

Heb jij ook verhalen of ervaringen die bijdragen aan de signalering?

Laat 't weten via ons secretariaat, info@bcmb.nl. Uiteraard kun je hier ook terecht voor vragen en opmerkingen.