BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Marlie op den Camp

 

"Met veel enthousiasme werk ik als cliëntondersteuner. Ik ervaar hoe je een meerwaarde kunt bieden voor de cliënt en zijn naasten door hen de weg te wijzen in de wereld van zorg en welzijn en door hen te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen. Mijn ervaring is dat cliënten en hun naasten/mantelzorgers vaak onvoldoende geïnformeerd worden over de keuze- en oplossingsmogelijkheden om de zorg goed te regelen. Ze lopen vast in de wirwar van wetten en regels en ervaren veel stress door de regeltaken. Als ze dan uiteindelijk de cliëntondersteuner hebben gevonden, ervaren ze dat als een grote verlichting omdat ze eindelijk gewezen worden op een passende oplossing. Ik krijg regelmatig te horen: “Had ik je maar eerder gevonden!”.

 

Omdat cliëntondersteuning nog bij veel cliënten en organisaties onbekend is, vaak onvindbaar is of te laat gevonden wordt, wil ik eraan bijdragen om de bekendheid en vindbaarheid te vergroten, zodat meer cliënten de juiste ondersteuning kunnen ontvangen. Dat voorkomt onnodige stress en zorgt ervoor dat de cliënt tijdig goede zorg ontvangt en dat de mantelzorger minder belast wordt.

 

Als ambassadeur wil ik me inzetten om het bestaan van en het recht op cliëntondersteuning bij cliënten en hun naasten bekend te maken. Daarnaast wil ik me inzetten om meer bekendheid bij verwijzers te creëren. Verwijzers zijn nauw betrokken bij de zorg van de cliënt. Daar waar de eerste hulp- of ondersteuningsvraag wordt gesteld, moet de betrokken professional de cliënt meteen kunnen wijzen op de mogelijkheid cliëntondersteuning te krijgen. Kortom: ik wil onafhankelijke cliëntondersteuning duidelijk op de kaart zetten in mijn werkgebied Zuid-Limburg."