BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Mirjam Lambregts

In de dagelijkse praktijk van mijn werk als cliëntondersteuner zie ik helaas dat veel mensen met een beperking, een ziekte of mensen die kwetsbaar zijn, vastlopen. Het is vaak moeilijk om de weg te vinden in het woud van voorzieningen. Binnen het 'sociaal domein' is de wet- en regelgeving de laatste jaren complex geworden. Het is niet altijd duidelijk wat mogelijk is binnen welke wet, welke keuzes je hebt en wat de beste oplossing is die past bij de huidige situatie. 

Dagelijks maak ik van dichtbij mee dat burgers vast dreigen te lopen in bureaucratie, starre en rigide wet- en regelgeving en dat zij gebaat zijn bij steun, kennis en volharding van een cliëntondersteuner.

Dat is de reden dat ik me hard wil maken voor mijn vak cliëntondersteuning. Ik zie en merk hoe mijn collega’s en ik het verschil kunnen maken voor de burger. 

Samen met de cliënt en zijn naasten kunnen we de best passende oplossingen zoeken voor de problemen die de client en zijn netwerk ervaren in het leven met een beperking. Daarbij kan gedacht worden aan mogelijkheden in de directe omgeving, maar ook professionele en geïndiceerde hulp kan een optie zijn.