BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Guy de Hoop: “Veel verhalen van cliënten passen niet binnen een wet”

Guy de Hoop (40) is na 12 jaar geen onafhankelijk cliëntondersteuner meer. Het voortdurende geharrewar om gefinancierde zorg en ondersteuning te realiseren, ging hem tegenstaan.

“Ik heb ontelbare gesprekken gevoerd over de noodzaak van eigen regie, maar door de heersende wet- en regelgeving is hier weinig ruimte voor. Dat continue getouwtrek brak me op. Ik zag veel mensen tussen wal en schip raken.”

Klik hier om zijn leerzame werkervaring te lezen.