BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Organisatie

BCMB is een vereniging die is opgericht om de belangen te behartigen van onafhankelijke cliëntondersteuners en hun vak. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Daarnaast beschikt BCMB over een bestuur en een verenigingsbureau. De ledenadministratie is ondergebracht in het systeem e-Captain.

De Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61801844.

BCMB werkt nauw samen met:

  • Non Profit Support voor de ledenadministratie.
  • Registerplein voor het beheer van het Register Cliëntondersteuner en de accreditatie van de BCMB scholing en de klachtenregeling.
  • SKJ voor accreditatie en afstemming registratie eisen.
  • Aanverwante beroepsverenigingen, zoals BPSW, voor gezamenlijke lobby en uitwisseling van kennis.

Relevante websites en contactgegevens

Leeromgeving : https://bcmb.remindocontent.nl
Vragen: [javascript protected email address]

Ledenadministratie en inschrijving BCMB-bijeenkomsten: www.e-captain.nl
Vragen: [javascript protected email address] 

Register van Cliëntondersteuners (Registerplein): www.registerplein.nl 
Vragen: info@registerplein.nl 

Register van Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ): www.skjeugd.nl 
Vragen: [javascript protected email address] 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen BCMB. Minimaal 1 x per jaar vindt er een fysieke of online Algemene ledenvergadering plaats. Deze combineren we met de Vakdag. Indien nodig kan het bestuur ook tussentijds digitaal haar leden bevragen of hun stem uit laten brengen. Het bestuur schrijft de ALV uit, maar ook leden kunnen dit doen bij voldoende animo. 

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde en geplande (financiële) beleid. De ALV heeft het recht om bestuursleden te benoemen, te schorsen of te ontslaan. Het financiële kader wordt elk jaar tijdens de ALV vastgesteld. Daarna maakt het bestuur een werkplan dat in het laatste kwartaal van het jaar wordt voorgelegd. Na digitale goedkeuring van het werkplan, heeft het bestuur de vrijheid van handelen om dit werkplan uit te voeren. Over deze uitvoering legt het bestuur dan in tijdens  de ALV in het volgende jaar verantwoording af.