BCMB

Kwaliteit

Juist in deze tijd, waarin cliëntondersteuning op veel verschillende manieren wordt ingevuld en er vaker gewerkt wordt met eenpitters en vrijwilligers, is het belangrijk dat cliëntondersteuners als beroepsgroep aangeven wat zij zelf onder kwaliteit verstaan.

BCMB wil met een duidelijke visie op kwaliteit invloed uitoefenen op het debat over cliëntondersteuning.

BCMB beschikt over verschillende instrumenten om de kwaliteit te borgen:

Aspecten van kwaliteit

Cliëntondersteuners, inkopers en werkgevers van cliëntondersteuners hebben allen een eigen verantwoordelijkheid om de kwaliteit te borgen.

De cliëntondersteuner:

  • heeft specifieke kennis over beperkingen, de sociale kaart, regels en wetgeving op alle levensgebieden en methodieken zoals vraagverduidelijking en netwerkversterking;
  • heeft een specifieke houding door de onafhankelijke positie en door naast de cliënt te staan en diens regie te versterken;
  • doet doorlopend aan scholing en intervisie én toont dit aan door een registratie bij het Register van Cliëntondersteuners.

Inkopers (gemeenten, zorgkantoren) en werkgevers (o.a. MEE en Zorgbelang):

  • zorgen dat er overal professionele cliëntondersteuners beschikbaar én vindbaar is;
  • borgen de onafhankelijke positie (professionele autonomie) van de cliëntondersteuner;
  • zetten cliëntondersteuners levensbreed in (zie voor meer informatie de position paper ‘Levensbrede cliëntondersteuning’);
  • stimuleren scholing en intervisie en zorgen voor passende randvoorwaarden, zoals een verplichte registratie in het Register van Cliëntondersteuners.

Meer weten? Lees in deze position paper over de visie van BCMB op de kwaliteit van cliëntondersteuning.

BCMB Checklist ontwikkeld voor bevordering kwaliteit cliëntondersteuning in gemeenten

BCMB heeft een checklist ontwikkeld, die lokaal kan ondersteunen bij het gesprek over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De checklist dient als hulpmiddel. Door de afvinklijst in te vullen, ontstaat een helder beeld van de stand van zaken rondom cliëntondersteuning in een gemeente. Ook kan de checklist fungeren als vertrekpunt voor het verdere gesprek.

De uitgangspunten voor onafhankelijke cliëntondersteuning komen in de checklist terug: onafhankelijkheid, een levensbrede aanpak, kwaliteit van de cliëntondersteuner en van de organisatie, de inkoop en de randvoorwaarden, vrijwillige/beroepsmatige onafhankelijke cliëntondersteuning en bekendheid/vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

In een aparte bijlage worden de genoemde aandachtspunten met gemeentelijke praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Voor de checklist is gebruik gemaakt van visiedocumenten BCMB, handreikingen van Movisie, informatie van Ieder(in) en het gemeentelijk Koploperproject.