BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Kwaliteit

Juist in deze tijd, waarin cliëntondersteuning op veel verschillende manieren wordt ingevuld en er vaker wordt gewerkt met ZZP'ers en vrijwilligers, is het belangrijk dat cliëntondersteuners als beroepsgroep aangeven wat zij zelf onder kwaliteit verstaan.

BCMB wil met een duidelijke visie op kwaliteit invloed uitoefenen op het debat over cliëntondersteuning. We beschikken over verschillende instrumenten om de kwaliteit te borgen:

Aspecten van kwaliteit

Cliëntondersteuners, inkopers en werkgevers van cliëntondersteuners hebben allen een eigen verantwoordelijkheid om de kwaliteit te borgen.

De cliëntondersteuner:

  • heeft specifieke kennis over beperkingen, de sociale kaart, regels en wetgeving op alle levensgebieden en methodieken zoals vraagverduidelijking en netwerkversterking;
  • heeft een specifieke houding door de onafhankelijke positie en door naast de cliënt te staan en diens regie te versterken;
  • doet doorlopend aan scholing en intervisie én toont dit aan door een registratie bij het Register van Cliëntondersteuners.

Inkopers (gemeenten, zorgkantoren) en werkgevers en ZZP'ers:

  • zorgen dat er overal professionele cliëntondersteuners beschikbaar én vindbaar is;
  • borgen de onafhankelijke positie (professionele autonomie) van de cliëntondersteuner;
  • zetten cliëntondersteuners levensbreed in (zie voor meer informatie de position paper ‘Levensbrede cliëntondersteuning’);
  • stimuleren scholing en intervisie en zorgen voor passende randvoorwaarden, zoals een verplichte registratie in het Register van Cliëntondersteuners.

Meer weten? Lees in deze position paper over de visie van BCMB op de kwaliteit van cliëntondersteuning.