BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Wendy de Backer: "Fijn als de cliënt na mijn ondersteuning weer zelfstandig verder kan.”

Wendy de Backer werkte als verpleegkundige in verschillende functies en was onder andere manager van een verpleeghuis en kwaliteitsfunctionaris toen ze in 2016 de vacature voor onafhankelijk cliëntondersteuner bij Stichting Zorgbelang Brabant/ Zeeland zag. “Ik wist meteen: dit is het. Alles wat ik tot dan toe had gedaan viel samen met deze functie.” 

 

“Ik hield mij altijd bezig met het verbeteren en zo passend mogelijk maken van de zorg. En dat is wat ik nu ook heel belangrijk vind: ik kijk wie de persoon is, wat deze nodig heeft en hoe en met wie ik de juiste hulp kan realiseren. Van ‘in hokjes’ denken houd ik niet. Al die etiketten en regeltjes. Daardoor ontstaat uitsluitselcriteria en vallen mensen buiten de boot. Anderen bepalen niet wat belangrijk voor de cliënt is. Dat bepaalt de cliënt zelf.”

Bureaucratie is mijn grootste frustratie

“Het kan allemaal veel simpeler. Veel mensen raken overbelast bij het regelen van passende zorg en de bijbehorende financiering. Sommige mensen zijn echt getraumatiseerd. Ze blijven vechten om dingen voor elkaar te krijgen. Mijn komst brengt verlichting, zeker bij complexe casussen binnen de Wlz. Ik vind het fijn dat ik zaken voor de cliënt kan regelen, tegelijkertijd vind ik het schrijnend dat er wél naar mij wordt geluisterd. Vaak heeft dit te maken met emoties - ontstaan vanuit frustratie - die meespelen bij de cliënt. Maak het makkelijker, zodat iedereen het begrijpt.”

"Al die etiketten en regeltjes maken dat mensen buiten de boot vallen."

Mijn werk start altijd met luisteren

“Door te luisteren naar iemands levensverhaal hoor ik wat er speelt en nodig is. En kan ik het verhaal beter vertalen naar een hulpvraag. Soms vraag ik organisaties mee te denken in wat mogelijk is. Samen komen we dan tot mooie oplossingen. Ook draagt goed luisteren bij aan het krijgen van vertrouwen. Een essentieel onderdeel van mijn werk. Dat ik een stukje van mezelf durf te geven helpt daarbij: ik sta naast de cliënt en vertel niet wat ze moeten doen of wat het beste is voor ze. Ik luister naar wat nodig is. En door het vertrouwen te winnen zijn mensen open. Daardoor kan ik mijn werk nog beter doen.”

Ik houd ervan doelen te bereiken

“In mijn vak toon ik doorzettingsvermogen en ben ik resultaatgericht. Ik maak mij hard voor een ander en wil bereiken wat nodig is. Ook als gedacht wordt dat het niet kan. Mooi vind ik het als doelen worden gerealiseerd, zeker bij een complexe vraag. Cliënten zeggen soms dat ze zonder mij niet zover waren gekomen en dat ik het verschil heb gemaakt. Daar word ik blij van. Nog fijner vind ik het als de cliënt zegt dankzij mijn ondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen.”

Lees hier het hele interview met Wendy de Backer.