BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Signalering

Een van de belangrijkste rollen van onze vereniging is het signaleren van knelpunten die door ons en cliëntondersteuners zijn gesignaleerd én het verzamelen en delen van best practises. Daarom vragen we ieder jaar op of rond 4 november, de Dag van de Cliëntondersteuning, aandacht voor verschillende thema's van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Met bijvoorbeeld een rapportage, interviews en artikelen geven we invulling aan deze signalering. Naast de knelpunten gaan we ook in op de oorzaken, noemen we voorbeelden van knelpunten en good practises van waar en hoe het wél lukt en kunnen we aanbevelingen doen om tot oplossingen te komen. In de eerste week van november vindt ook onze jaarlijkse Vakdag plaats en uiteraard zetten we op de Dag van de Cliëntondersteuning de onafhankelijke cliëntondersteuners in het zonnetje. 

De BCMB-ambassadeurs zetten zich in hun eigen werkgebied in om zowel de knelpunten als de goede voorbeelden onder de aandacht te brengen.

We geven cliëntondersteuners een stem; het hele jaar door

Uiteraard zetten we ons niet alleen rond de Dag van de Cliëntondersteuning in: bij actuele onderwerpen zoekt het bestuur van BCMB actief de verantwoordelijke partijen op om de belangen van de beroepsgroep te behartigen. Zo stuurden we over de samenhang tussen de gespecialiseerde en reguliere cliëntondersteuning deze brief naar minister Helder van het ministerie VWS.

 

Signaleer jij met ons mee?

Zie jij knelpunten in de cliëntenondersteuning in jouw regio of juist goede voorbeelden hoe het wél kan? En vind je dat BCMB hier aandacht aan moet besteden? Meld het ons via [javascript protected email address]