BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Interviews signalering en de Dag van de Cliëntondersteuning

Vanaf 2022 is 4 november de Dag van de Cliëntondersteuning. Een dag om onafhankelijke cliëntondersteuning extra op de kaart te zetten én om de knelpunten te signaleren waar cliëntondersteuners tegenaan lopen bij het ondersteunen van hun cliënten en naasten. Op en rond deze datum vragen we aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Met rapportages, interviews en/of bijeenkomsten en uiteraard zetten we ieder jaar de cliëntondersteuners in het zonnetje. 

Volg ons op LinkedIn en mis niks van de Dag van de Cliëntondersteuning

2024

In 2024 delen we iedere maand een inspirerend verhaal van iemand die het bewijs is dat het wél kan. Mensen die buiten de kaders durven te kijken en verkennen, vanuit meerdere belangen kijken en die teruggaan naar wat de bedoeling is van wetten en regels. Mensen die met passie en overtuiging hun werk doen en het verschil durven maken. Rond de Dag van de Cliëntondersteuning op 4 november vragen we meer aandacht voor het werk van de onafhankelijk cliëntondersteuners.

De interviews vind je hier

2023

We kozen er in 2023 voor om de focus te leggen op goede voorbeelden en plekken waar het wél lukt. Doordat er mensen zijn die het verschil willen en durven maken. Deze mensen hebben we een podium gegeven, zodat ze hun verhaal konden vertellen om zoveel mogelijk mensen te inspireren. Zij zijn namelijk het bewijs dat het wél kan. Daarom haalden we inspirerende verhalen en voorbeelden op waaruit bleek dat één factor altijd een cruciale rol speelt: het zijn mensen die het verschil maken. Van onafhankelijk cliëntondersteuners, zorgprofessionals in verschillende functies, zoals een orthopedagoog, psychiater, klantadviseurs tot zorgbemiddelaars. 

De interviews vind je hier

2022

In 2022 vroegen we aandacht voor drie thema's: onafhankelijke cliëntondersteuning, domeinoverstijgende knelpunten en toegang en beschikbaarheid voorzieningen. Per thema maakten we een praatplaat met de belangrijkste punten en een rapportage met een uitgebreidere toelichting. We gingen in op de knelpunten, zoals deze door cliëntondersteuners zijn gesignaleerd. Ook andere bronnen hebben we geraadpleegd en benoemd. Naast de knelpunten gingen we in op de oorzaken, noemden we voorbeelden van knelpunten en succesvolle voorbeelden waar het wél lukt. Tot slot deden we aanbevelingen om tot oplossingen te komen. Ook interviewden we een aantal professionals en een moeder die, na jaren zoeken, eindelijke een fijne plek vond voor haar zoon. 

De interviews vind je hier