BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB

Interviews signalering

Op vrijdag 4 november is het de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vragen we aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning met een signaleringsrapportage over drie thema's, interviews, een bijeenkomst met de belangrijkste samenwerkingspartners en uiteraard zetten we de cliëntondersteuners in het zonnetje. 

Signaleringsrapportages met knelpunten

We vragen aandacht voor onderstaande drie thema's. 

Thema 1: Onafhankelijke cliëntondersteuning
Thema 2: Domeinoverstijgende knelpunten 
Thema 3: Toegang en beschikbaarheid voorzieningen 

Voor meer informatie over deze rapportages, lees hier verder. 

Interviews 

Ter verdieping op de thema's interviewden wij een aantal experts en ervaringsdeskundigen: 

Ook maakten we een video over hoe gemeente De Fryske Marren onafhankelijke cliëntondersteuning liet aansluiten bij de behoeften van haar inwoners: