BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB

Register van Cliëntondersteuners

BCMB ziet een registratie als cliëntondersteuner als de beste waarborg voor kwaliteit. 

Geregistreerde professionals zijn bewust bezig met hun vak en het vergroten van hun expertise. Zij doen duurzaam aan scholing en intervisie, specifiek gericht op de belangrijke aspecten van cliëntondersteuning.

BCMB raadt cliëntondersteuners aan zich te laten registreren als cliëntondersteuner bij het Registerplein. Hiermee laten professionals zien dat ze kwaliteit bieden. Daarnaast adviseren wij gemeenten en zorgkantoren om deze registratie als kwaliteitseis op te nemen bij het inkopen van cliëntondersteuning. 

Opleiding tot cliëntondersteuner verplicht voor toegang tot Register van Cliëntondersteuners vanaf 2022

BCMB vindt dat kwaliteit niet vrijblijvend is. Om kwaliteit duurzaam te garanderen zijn waarborgen nodig. Bovendien blijkt dat cliëntondersteuning door steeds meer verschillende partijen op verschillende manieren wordt ingevuld. Daarom heeft BCMB in 2015 het Register van Cliëntondersteuners opgericht en ondergebracht bij het onafhankelijke Registerplein. Door hun registratie tonen professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden met scholing (120 uur per vijf jaar) en intervisie (40 uur per vijf jaar). BCMB adviseert inkopers van cliëntondersteuning deze registratie verplicht te stellen.

Vanaf 2022 wordt er een eis toegevoegd aan dit register: een specifieke opleiding tot cliëntondersteuner wordt dan verplicht gesteld om toegang te krijgen tot dit Register van Cliëntondersteuners. Deze specifieke opleiding was er tot op heden niet. De afgelopen drie jaar heeft BCMB met subsidie van VWS zo’n opleiding ontwikkeld. Met deze opleiding krijgt het beroep cliëntondersteuner een steviger fundament en voldoen alle beroepsmatige, geregistreerde cliëntondersteuners aan dezelfde basisopleidingseisen.

BCMB leidt zelf cliëntondersteuners op en maakt het daarnaast andere opleiders mogelijk de opleiding tot cliëntondersteuner aan te bieden. Daarvoor moet worden voldaan aan een kwaliteitskader dat momenteel in de maak is en in het voorjaar van 2021 gereed is. Ook werkgevers met een intern opleidingsprogramma kunnen werknemers opleiden tot cliëntondersteuner, mits wordt voldaan aan het kwaliteitskader. HBO-niveau[1] en een actuele VOG-verklaring blijven daarnaast verplichte criteria om toegang te krijgen tot het Register van Cliëntondersteuner. 

 


[1] Bij voorkeur HBO diploma. Indien iemand geen HBO diploma heeft, zal naar verwachting een toets moeten worden gedaan die HBO niveau aantoont, naast een onderbouwing met een cv en beschrijving van werkervaring op HBO-niveau. Deze informatie komt ook in het voorjaar van 2021 beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over registratie.

Klik hier om direct naar het Register te gaan.

Inlog van het register kwijt? Stuur een mail naar info@registerplein.nl.