BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Register van Cliëntondersteuners

BCMB ziet een registratie als cliëntondersteuner als de beste waarborg voor kwaliteit. 

Geregistreerde professionals zijn bewust bezig met hun vak en het vergroten van hun expertise. Zij doen duurzaam aan scholing en intervisie, specifiek gericht op de belangrijke aspecten van cliëntondersteuning.

BCMB raadt cliëntondersteuners aan zich te laten registreren als cliëntondersteuner bij het Registerplein. Hiermee laten professionals zien dat ze kwaliteit bieden. Daarnaast adviseren wij gemeenten en zorgkantoren om deze registratie als kwaliteitseis op te nemen bij het inkopen van cliëntondersteuning. 

Opleiding tot cliëntondersteuner verplicht voor toegang tot Register van Cliëntondersteuners vanaf 2022

BCMB vindt dat kwaliteit niet vrijblijvend is. Om kwaliteit duurzaam te garanderen zijn waarborgen nodig. Bovendien blijkt dat cliëntondersteuning door steeds meer verschillende partijen op verschillende manieren wordt ingevuld. Daarom heeft BCMB in 2015 het Register van Cliëntondersteuners opgericht en ondergebracht bij het onafhankelijke Registerplein. Door hun registratie tonen professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden met scholing (120 uur per vijf jaar) en intervisie (40 uur per vijf jaar). BCMB adviseert inkopers van cliëntondersteuning deze registratie verplicht te stellen.

Vanaf 2022 is een specifieke opleiding tot cliëntondersteuner verplicht om toegang te krijgen tot dit Register van Cliëntondersteuners: Basisopleiding cliëntondersteuning. Met deze opleiding krijgt het beroep cliëntondersteuner een steviger fundament en voldoen alle beroepsmatige, geregistreerde cliëntondersteuners aan dezelfde basisopleidingseisen.

BCMB biedt deze Basisopleiding cliëntondersteuning aan via vier masterclasses. Er zijn ook andere opleiders. Bij Registerplein is hiereen actueel overzicht van te vinden. Daarnaast is HBO-niveau en een actuele VOG-verklaring verplicht om toegang te krijgen tot het Register van Cliëntondersteuner. Als iemand geen HBO-diploma heeft, kan iemand een HBO-toets afnemen om zijn of haar HBO-niveau aan te tonen. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Klik hier voor meer informatie over registratie.

Klik hier om direct naar het Register te gaan.

Inlog van het register kwijt? Stuur een mail naar info@registerplein.nl.