BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

10 vragen aan Margé Borger

“De cliëntondersteuner maakt mensen wegwijs, zodat ze voelen dat ze het zelf kunnen.”

In deze rubriek stellen we elke maand tien vragen aan een externe professional in het sociale veld, die geregeld contact heeft met cliëntondersteuners. Deze maand spreken we Margé Borger. Zij is Casemanager bij Team290, een organisatie die onderdeel is van een GGZ-instelling. Margé Borger helpt mensen met complexe dementievragen bij het inzetten van de best passende ondersteuning.

 

1. Hoe ben jij in aanraking gekomen met cliëntondersteuning?

"Een cliënt vertelde mij over het contact dat ze had met een cliëntondersteuner. Ik was nieuwsgierig naar wat een cliëntondersteuner voor mij als casemanager kan betekenen. Ze gaven bij ons op kantoor uitleg aan mij en een aantal collega’s. Dat was erg verhelderend."

2. Wanneer heb je binnen jouw werk te maken met cliëntondersteuning?

"We verwijzen cliënten naar elkaar en sparren over de mogelijkheden die er zijn op het zorgvlak. We vullen elkaar goed aan, want ons werk lijkt veel op elkaar. Ik vind het fijn om met de cliëntondersteuner te bespreken hoe we een situatie onder controle kunnen krijgen. De cliëntondersteuner denkt daarbij breed mee over mogelijkheden, zoals het vinden van een passende woonvorm of het inzetten van ondersteuning in een thuissituatie. Ook vind ik het fijn dat de cliëntondersteuner veel weet over praktische zaken. Zo weet deze goed de mogelijkheden en voorwaarden van een Pgb uit te leggen aan de familie en kan deze deelnemen aan het gesprek met het Zorgkantoor. Een cliëntondersteuner maakt de mensen wegwijs, waardoor ze voelen dat ze het zelf kunnen." 

3. Hoe bevalt het contact met cliëntondersteuners?

"Ik heb contact met drie cliëntondersteuners. Dat contact verloopt heel goed. Ze zijn makkelijk bereikbaar en benaderbaar. Ik beschouw ze als mijn collega’s, want we streven hetzelfde doel na: de situatie voor de cliënt en de naaste familie zo draaglijk mogelijk maken."

4. Wijs je mensen met een complexe zorghulpvraag altijd op het bestaan van cliëntondersteuning? Waarom wel of niet?

"Wanneer ik denk dat de cliëntondersteuner iets binnen een familie kan betekenen, kijk ik naar de situatie waarin de familie zit. Soms zijn ze al erg moe door het vele regelen dat ze hebben moeten doen. In dat geval zoek ik zelf contact met de cliëntondersteuner voor overleg. Maar ik verwijs een familie ook wel eens rechtstreeks door."

5. Heb je een voorbeeld van een succesvolle casus, waarbij cliëntondersteuning een rol speelde?

"Een cliëntondersteuner speelt een belangrijke rol bij het inzetten van passende zorg. Daardoor kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen. Zo was er een dame van 95 jaar die nog maar 40 kilo woog. Ze woonde alleen, leefde op antroposofische grondslag en wilde thuis blijven wonen. Er was zorg nodig om dit te kunnen bereiken, maar helaas had ze met geen enkele zorgverlener een klik. Het werd een ongezonde situatie en de kans op een crisisopname in een verpleeghuis werd steeds groter. De cliëntondersteuner dacht mee en wist een zorgverlener te vinden die wel aansloot bij het gedachtegoed van deze mevrouw. Dit maakte dat we de tijd kregen om samen met haar neef te kijken naar een passende woonvorm en het aanvragen van een Pgb. De woonvorm die we vonden sprak mevrouw aan en zo had ze nog een fijne laatste periode in haar leven. Het was een mooi samenspel tussen de cliëntondersteuner, de familie en mij. Als de cliëntondersteuner er niet was geweest, was mevrouw uit huis geplaatst en opgenomen in een verpleeghuis waar ze zich niet prettig had gevoeld. 

Ook was er een jongere meneer met dementie die zich niet prettig voelde bij de dagopvang. Dit betekende dat hij altijd thuis was en zijn vrouw overbelast raakte. Professionele ondersteuning klikte niet en de cliëntondersteuner besprak de mogelijkheden van een Pgb. De dochter besloot een aantal uur per week ondersteuning te bieden bij het huishouden, vervoer, doen van boodschappen en het ondernemen van activiteiten. Zij kreeg hiervoor betaald vanuit de Pgb. Voor iedereen was dit een prachtige oplossing."

6. Hoe vind jij dat cliëntondersteuners zich onderscheiden ten opzichte van andere professionals in het sociale veld?

"De cliëntondersteuner kijkt naar wat nodig is en hoe mensen het vol kunnen houden in de situatie waarin ze zetten. De meerwaarde van de cliëntondersteuner is dat ze niet denken vanuit hokjes, maar kijken naar mogelijkheden. Dit doen ze voor de cliënt én voor het sociale netwerk." 

7. Wat zou jij eraan kunnen doen om de bekendheid van het bestaan van cliëntondersteuning te vergroten?

"Ik wijs mijn cliënten en collega’s op het bestaan van de cliëntondersteuner. Ik leg hen uit dat een cliëntondersteuner een goede aanvulling is bij ingewikkelde vragen."

8. Suzanne Schotanus en Euphemia Bron, consulenten bij het sociaal domein in Meppel, stellen jou de vraag: 'Doen we het goed in het werkveld, met zijn allen? Slagen we erin om de zorgvrager goed te ondersteunen? Welke stem kunnen we aan de mensen geven om wie het gaat?'

"Ik denk wel dat wij het goed doen met elkaar. Ik heb goede contacten met andere zorgverleners en weet hen te vinden. Wel vraag ik mij soms af of de cliënten ons ook weten te vinden met hun zorgvraag. Weten zij af van ons bestaan? Veel mensen hebben weinig kennis van de Wmo en Wlz. Dit geldt ook voor mensen in het werkveld zelf. Wij gaan er vaak maar vanuit dat zorgverleners wel weten hoe het zit. Het is belangrijk dat wij elkaar op de hoogte brengen van ons bestaan en dit aan onze klanten vertellen."

9. Welke externe professional in het sociale veld moeten we hierna interviewen voor deze rubriek?

"Een wijkverpleegkundige. Ik merk dat wijkverpleegkundigen niet altijd weten dat cliëntondersteuning bestaat. En dat terwijl een cliëntondersteuner een hele mooie aanvulling kan zijn op hun werk. Ook zij zien mensen die met een steeds complexere zorgvraag langer thuis willen blijven wonen."

10. Welke vraag zou je hem/ haar willen stellen?

"Wat denkt de wijkverpleegkundige dat een cliëntondersteuner voor hem of haar kan betekenen als aanvulling op het werk?"

 

Wil jij ook een keer in '10 vragen aan...' vertellen wat jou drijft als externe professional in het sociale veld? Stuur dan een mail naar info@bcmb.nl.