BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Basisopleiding cliëntondersteuner

Wil je cliëntondersteuner worden? Dan is een vereiste dat je de Basisopleiding cliëntondersteuner volgt. Dat kun je bij BCMB doen door de vier masterclasses te volgen en af te sluiten met een casus- en reflectietoets. 

HBO-niveau

Voor deze opleiding en voor toegang tot het register is HBO-niveau vereist. Heb je geen HBO-diploma? Dan leg je een toets af die jouw HBO-niveau aantoont. Deze toets kost ongeveer 100 euro en kun je aanvragen via Registerplein

Register van Cliëntondersteuners

Succevolle afronding van de Basisopleiding (masterclass 1 tot en met 4 en casus- en reflectietoets) geeft toegang tot het Register van Cliëntondersteuners. Deelnemers die zich tijdens het volgen van de Basisopleiding al in willen schrijven in het Register, kunnen zich als cliëntondersteuner in opleiding laten registreren bij Registerplein als zij zich laten begeleiden door een supervisor. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je dit formulier invullen en opsturen naar Registerplein. Na bevestiging door Registerplein is jouw inschrijving definitief. Nadat je de masterclasses hebt afgerond, voeg je jouw certificaten toe in Registerplein om door te stromen naar een registratie als cliëntondersteuner junior.

Ben je mantelzorgmakelaar?

Dan kun je vrijstelling aanvragen bij Registerplein voor masterclass 2 (Wetgeving). Verpleegkundigen kunnen deze vrijstelling aanvragen voor masterclass 4 (kennis van beperkingen en ziektebeelden). Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, stuur je je diploma op naar Registerplein. 

A-programma en B-programma Basisopleiding

Vanaf 2024 is de basisopleiding tot cliëntondersteuner in twee varianten te volgen:

 • A-programma: dit is de reguliere basisopleiding zoals we die afgelopen jaren aanboden. Deze is met name gericht op mensen die nog weinig tot geen ervaring hebben in het vak van cliëntondersteuner.
 • B-programma: dit is een nieuwe variant van de basisopleiding. Deze is gericht op mensen die al minimaal 3 jaar werkervaring hebben en bevat meer verdieping / casuïstiek.  Het gaat om minimaal 3 jaar specifieke werkervaring (als hulpverlener, begeleider, dienstverlener) met de OCO-doelgroep in een relevant werkveld (zoals sociaal domein, (langdurige) zorg, ggz) of beginnende OCO’s met minimaal 3 jaar niet-specifieke werkervaring, maar wel met een voor het OCO-werkveld relevante (HBO-)opleiding of Mantelzorgmakelaar-opleiding. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng van casussen en werksituaties verwacht. Het gaat om een verdiepende invulling van de lesstof uit de Basisopleiding. De tijdsinzet en kosten zijn hetzelfde als bij het A-programma. Het gaat hier dus niet om een vrijstelling.

Je herkent deze varianten aan de ‘A’ of ‘B’ die voor de titel van de masterclass staat. Deelnemers kunnen er voor kiezen om een deel van de masterclasses in het B-programma en een deel in het A-programma te volgen. Het is dus niet verplicht het hele programma in de B-groep te volgen.

Wij adviseren je om de Basisopleiding Cliëntondersteuner in onderstaande volgorde te volgen:

Masterclass 1 tot en met 4      

Masterclass 1 (online): Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Na de eerste dag (één dagdeel) weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. 

De tweede dag (twee aparte dagdelen) richt zich op het samenwerken met allerlei partijen. Dit is noodzakelijk om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk.

Het afronden van de e-learning Wetgeving is verplicht voor deelname aan dagdeel twee en drie van deze masterclass.

Accreditatie: 17,5 punten (waarvan circa 50% zelfstudie en opdrachten)
Kosten: € 200 voor leden (niet-leden: € 385)

Data 2024 (klik op de groene data om je in te schrijven):

A-programma 

B-programma

Masterclass 2 (online): Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod.

Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass (vier aparte dagdelen) doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk. 

Accreditatie: 20,5 punten / uur (waarvan circa 6 uur zelfstudie en opdrachten)
Kosten: € 200 voor leden (niet-leden: € 385)

Data 2024 (klik op de groene data om je in te schrijven):

A-programma 

B-programma

Masterclass 3 (twee dagen in Amersfoort en twee dagdelen online): Vraagverheldering persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner en presentietheorie

Tijdens de eerste dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner?

De derde dag gaat over de presentietheorie. Dit is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen.

Het afronden van de e-learning Vraagverduidelijking is verplicht voor het deelnemen aan deze masterclass. 

De eerste en derde dag van deze masterclass vinden plaats in zalencentrum de Amershof in Amersfoort (Snouckaertlaan 11). De tweede dag (twee aparte dagdelen) volg je online. 

Accreditatie: 24 punten
Kosten: € 300 voor leden (niet-leden: € 485)

Data 2024 (klik op de groene data om je in te schrijven):

A-programma 

 • 19 + 21 + 26 + 5 april, uiterste inschrijfdatum is 4 maart 2024
 • 4 + 6 + 10 + 13 juni, uiterste inschrijfdatum is 20 mei 2024
 • 1 + 3 + 7 + 22 oktober, uiterste inschrijfdatum is 16 september 2024
  Dag 1: Dinsdag 1 oktober (De Amershof, Amersfoort, 10.00 tot 16.00 uur)
  Dag 2, deel 1: Donderdag 3 oktober, online (ochtend)
  Dag 2, deel 2: Maandag 7 oktober, online (ochtend)
  Dag 3: Dinsdag 22 oktober (De Amershof, Amersfoort, 10.00 tot 16.00 uur)
 • 28 november + 5 + 9 + 12 december, uiterste inschrijfdatum is 13 november 2024
  Dag 1: Donderdag 28 november (De Amershof, Amersfoort, 10.00 tot 16.00 uur)
  Dag 2, deel 1: Donderdag 5 december, online (ochtend)
  Dag 2, deel 2: Maandag 9 december, online (ochtend)
  Dag 3: Donderdag 12 december (De Amershof, Amersfoort, 10.00 tot 16.00 uur)

B-programma

 • 4 + 9 + 11 + 16 april, uiterste inschrijfdatum is 20 maart 2024
 • 7 + 14 + 20 + 27 november, uiterste inschrijfdatum is 23 oktober 2024
  Dag 1: Donderdag 7 november (De Amershof, Amersfoort, 10.00 tot 16.00 uur)
  Dag 2, deel 1: Donderdag 14 november, online (ochtend)
  Dag 2, deel 2: Woensdag 20 november, online (ochtend)
  Dag 3: Woensdag 27 november (De Amershof, Amersfoort, 10.00 tot 16.00 uur)

Masterclass 4 (online): Kennis mensen met een beperking

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass (3 aparte dagdelen) komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking.

Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als haar of zijn omgeving.

Accreditatie: 19,5 punten / uur (waarvan circa 14 uur zelfstudie en opdrachten)
Kosten: € 200 voor leden (niet-leden: € 385)

Data 2024 (klik op de groene data om je in te schrijven):

A-programma 

B-programma

Toetsen Basisopleiding cliëntondersteuner

Na de masterclasses 1 tot en met 4 kun je je inschrijven voor een toetsronde. Je rondt de basisopleiding online af met een casus- en reflectietoets, daar krijg je ook registratiepunten voor. De totale basisopleiding (masterclasses 1 t/m 4 en de casus-/reflectietoets) is geaccrediteerd voor 125,5 punten.

Bij de casustoets is een praktijksituatie uitgewerkt. Vanuit elke masterclass worden hier vragen over gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn of open vragen. Bij de reflectietoets wordt met name gekeken of je kunt werken met de beroepscode en in staat bent om kritisch naar je eigen handelen te kijken. Het gaat hier specifiek om de houdingsaspecten van de cliëntondersteuner.

Je kunt binnen een periode van twee weken jouw startmoment kiezen en je krijgt dan 72 uur de tijd om beide toetsen in te leveren. De kosten bedragen 125 euro voor beide toetsen.

Laatste toetsronde 2023

Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode donderdag 7 december – maandag 18 december 2023.

Toetsmomenten 2024

Eerste toetsronde 2024
Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode donderdag 11 januari – maandag 22 januari 2024.

Tweede toetsronde 2024
Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode donderdag 11 april – maandag 22 april 2024.

Derde toetsronde 2024
Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode donderdag 20 juni – donderdag 4 juli 2024.

Vierde toetsronde 2024
Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode donderdag 7 november – maandag 18 november 2024.

Vijfde toetsronde 2024
Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode dinsdag 10 december – zaterdag 21 december 2024. Let op: de beoordeling van deze toetsronde is in januari 2025. 

Inschrijving op datum of groep van voorkeur

Inschrijvingen voor de geplande data worden gehonoreerd bij een minimum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, worden deelnemers verzocht zich in te schrijven voor een volgende datum van de betreffende opleiding. Wij laten dit deelnemers zo spoedig mogelijk weten.

Bij een aantal masterclasses kan de deelnemer bij de inschrijving voor een ochtend of middag kiezen (MC1-dag 1; MC3-dag 2, deel 1 en deel 2; MC4, dag 1). Deze groep van voorkeur honoreren wij bij voldoende deelnemers. Mocht dat niet zo zijn, dan kan dit leiden tot het bundelen van de inschrijvingen op 1 dagdeel. Wij laten dit deelnemers zo spoedig mogelijk weten.

Betaling

Na je inschrijving kun je alleen betalen via iDeal. Ben je lid? Log dan bovenin het aanmeldformulier in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Dan wordt automatisch het reductietarief voor leden berekend. Nog geen lid? Als je je eerst aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruikmaken van het voordelige ledentarief voor de Masterclasses. Klik hier voor alle informatie over het lidmaatschap van BCMB.

De annuleringsvoorwaarden lees je in onze Algemene Voorwaarden

Kosten voor scholing zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing. Vraag ernaar bij je eigen werkgever. 

Informatiedocument Basisopleiding cliëntondersteuner?

Meer informatie over de basisopleiding kan je nalezen in dit document.<< wordt aangepast>>


Heb je vragen over de Basisopleiding cliëntondersteuner?

Stuur dan een mail naar info@bcmb.nl