BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit geldt waarschijnlijk voor de meeste cliëntondersteuners die met jeugdigen werken.

Registratie als jeugdzorgwerker

Sommige cliëntondersteuners zijn als jeugdzorgwerker geregistreerd bij SKJ. Landelijk is afgesproken dat cliëntondersteuners in principe vallen onder de kamer jeugd- en gezinsprofessionals en niet onder de kamer jeugdzorg. Maar sommige professionals zijn toch al geregistreerd bij SKJ als jeugdzorgwerker, omdat de gemeente dat als verplicht criterium hanteert. Jeugdzorgwerkers kunnen vanaf 2018 overstappen naar de nieuwe kamer. Meer informatie vind je hier.

Registratiecriteria jeugd- en gezinsprofessionals

De registratiecriteria voor de jeugd- en gezinsprofessionals zijn bekend. BCMB heeft meegedacht over passende criteria, zodat de criteria aansluiten bij jullie werk en jullie professionaliteit. Lees meer over de registratiecriteria op de site van SKJ.

Waarom naast SKJ een apart register bij Registerplein?

Als professioneel cliëntondersteuner heb je een bijzonder beroep en beschik je over specifieke kennis en vaardigheden. BCMB vindt het belangrijk om te benadrukken waar je als cliëntondersteuner voor staat.

Daarom heeft BCMB bij het Registerplein het Register voor Cliëntondersteuners opgezet. Met een registratie als cliëntondersteuner toon je aan dat je beschikt over de specifieke kennis en expertise die van een professioneel cliëntondersteuner verwacht mogen worden. Het specifieke zit zowel in de kennis van beperkingen als in de aanpak of werkwijze.

Ben je al bij SKJ geregistreerd?

Ben je al bij SKJ geregistreerd? Dan hoef je bij het Registerplein slechts te voldoen aan enkele aanvullende en specifieke eisen.