BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Cliëntondersteuners

De cliëntondersteuner staat naast de cliënt waarbij de belangen van de cliënt altijd centraal staan. Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van (zorg)aanbieders, indicatiestellers en financiers.

De unieke eigenschappen van een cliëntondersteuner 


Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner staat naast de cliënt en stelt de belangen van de cliënt (en zijn naasten) centraal, zonder belast te zijn met andere specifieke belangen. Hij of zij kent de rechten van de cliënt, informeert de cliënt en naasten hierover en komt op voor de rechten van de cliënt.

Levensbreed

De cliëntondersteuner benadert de vraag van de cliënt breed. Dit betekent dat ook onderwerpen met betrekking tot opvoeding en ontwikkelen, werken en leren, financiën en regelgeving, wonen en vrije tijd aan bod komen. Vervolgens bepalen cliënt en ondersteuner samen op welke levensgebieden er behoefte is aan zorg en ondersteuning. Hierdoor krijgt de cliënt integrale en passende oplossingen.

Vertrouwensband

De onafhankelijke positie van de cliënt draagt bij aan het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie met cliënt en naasten. Een cliëntondersteuner bouwt zo een vertrouwensband op die waardevol is voor het ondersteuningsproces.

Signalering

Een cliëntondersteuner signaleert welke knelpunten mensen ervaren in het meedoen in de samenleving en het verkrijgen van zorg en ondersteuning. Een cliëntondersteuner agendeert deze knelpunten bij de betreffende instantie of organisatie.

Per 2020 heeft BCMB haar visie op cliëntondersteuning aangescherpt. Klik hier voor de meest recente visie op cliëntondersteuning.

Een goede cliëntondersteuner:

  • is een bevlogen professional met specifieke kennis van beperkingen en algemene kennis over alle levensdomeinen, de sociale kaart, relevante regels en wetgeving en methodieken;
  • staat naast de cliënt, versterkt zijn of haar regie en benut waar mogelijk het netwerk;
  • behoudt altijd een onafhankelijke positie zodat de cliënt belangeloos kan worden ondersteund; 
  • biedt cliënten en hun naasten maatwerk bij generalistische én complexe vraagstukken en geeft informatie, advies en werkzame oplossingen op maat.

Op deze beeldplaat staan alle mogelijke werkzaamheden van een cliëntondersteuner overzichtelijk in beeld.

Lees meer over hoe cliëntondersteuners zelf hun toegevoegde waarde zien in het ‘Onderzoeksrapport cliëntondersteuners: hoe waarderen cliëntondersteuners de ruimte voor autonomie en kwaliteit’, dat in het najaar van 2018 is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede in opdracht van BCMB.

 

Lees hier meer over cliëntondersteuning

Klik op de icoontjes voor toegang tot de online leeromgeving, de ledenadministratie en Registerplein. Via de ledenadministratie kun je je ook inschrijven voor BCMB activiteiten.

Word ook lid van BCMB