BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Registratie

Cliëntondersteuners kunnen zich registreren bij Registerplein in het Register van Cliëntondersteuners. Daarmee laat je aan opdrachtgevers, werkgevers en cliënten zien dat je je vak beheerst, jouw kennis op peil houdt en ontwikkelingen volgt. Leden van BCMB krijgen € 25 korting op hun registratie als cliëntondersteuner.

Je kunt je zelf registreren bij Registerplein. Er zijn drie categorieën in het register van cliëntondersteuners:

  • Cliëntondersteuner in opleiding 
  • Cliëntondersteuner junior (< 2 jaar werkervaring)
  • Cliëntondersteuner senior (> 2 jaar werkervaring)

In alle categorieën moeten geregistreerden in vijf jaar 160 uur besteden aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 40 uur intervisie en minimaal 40 uur geaccrediteerde scholing. BCMB biedt voldoende scholingsmogelijkheden om aan je registratiepunten te kunnen voldoen. 

Cliëntondersteuners die de Basisopleiding cliëntondersteuner volgen, kunnen al tijdens hun opleiding toegang krijgen tot het register (categorie cliëntondersteuner in opleiding), mits zij aan de eisen voldoen (HBO-niveau en supervisor). Zij moeten hiervoor een formulier indienen bij Registerplein. 

Toegangscriteria register 

Om toegang te kunnen krijgen tot het register, is het volgen van de 'Basisopleiding cliëntondersteuner' verplicht, naast een HBO-diploma en een VOG-verklaring. Mensen zonder HBO-diploma moeten een toets afleggen om hun HBO-niveau vast te stellen. De aanvraag voor deze toets loopt via Registerplein. Voor cliëntondersteuners die al zijn geregistreerd, gelden deze nieuwe instroomeisen niet.

Waarom registreren?

Registratie betekent dat je als professional voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Als je geregistreerd bent, laat je werkgevers, cliënten en opdrachtgevers als gemeenten en zorgverzekeraars weten:

  • dat je voldoet aan de vereiste criteria om jouw werk goed uit te voeren;
  • dat je expert bent in je vak en dat ook wilt blijven;
  • dat je je vakkennis up-to-date houdt.

Als lid van BCMB krijg je € 25 korting op de registratiekosten.

SKJ

Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, vallen in de meeste gevallen onder de wettelijk verplichte registratie als jeugd- en gezinswerker bij SKJ. Dit register is vanaf 2018 geopend. Cliëntondersteuners die al bij SKJ zijn geregistreerd, hoeven voor hun registratie als cliëntondersteuner bij Registerplein aan minder eisen te voldoen, omdat ze hier al bij SKJ aan hebben voldaan. De details staan in het Registratiereglement van Registerplein.

Aanbieding: jaar gratis registratie voor nieuwe leden van BCMB

Registerplein en BCMB bieden nieuwe BCMB-leden een jaar gratis registratie bij Registerplein aan. Klik hier voor de voorwaarden en hoe je gebruik kunt maken van deze regeling.