BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Miranda van der Hout

Ik ben zelfstandig ondernemer. Met mijn bedrijf 'Just-is' ben ik aangesloten bij Clionn Participaasje van waaruit ik Wlz-cliëntondersteuning verricht voor het zorgkantoor De Friesland en het zorgkantoor Menzis. Daarnaast werk in nog in drie pilots van het programma 'Volwaardig leven', de pilot 'Naasten', de pilot 'Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme' en de pilot 'Copiloten voor gezinnen met iemand met ZEVMB' (Zeer Ernstig Verstandelijk Meervoudig Beperkt). Binnen deze pilots biedt ik een uitgebreidere vorm van cliëntondersteuning.

Ik ben ambassadeur geworden omdat ik het belangrijk vindt dat de rol van cliëntondersteuning beter wordt neergezet en er een groter draagvlak voor wordt gecreëerd, dat er meer sprake is van professionaliteit en dat cliënten op de juiste manier ondersteund kunnen worden. Aan deze ontwikkeling zou ik graag een bijdrage willen leveren.

Wat ik het komende jaar probeer te bereiken is om meer verbinding te brengen, te signaleren en vooral meer bekendheid aan cliëntondersteuning te geven. Dit laatste zowel bij gemeenten, cliënten maar ook bij betrokken instanties."