BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Bonny Veenstra

 

 

"Sinds 2016 ben ik onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz/Wmo bij Stichting CLIONN Partisipaasje in Noord-Nederland. Ik ben ambassadeur geworden, omdat het van groot belang is dat ieder mens die even niet weet hoe het verder moet in zijn of haar leven, een beroep kan doen op tijdelijke steun van een onafhankelijk cliëntondersteuner om vervolgens zoveel mogelijk op eigen kracht weer verder te kunnen gaan.

Onze huidige samenleving is voor veel mensen om diverse redenen ingewikkeld. Hierdoor is het gevaar groot dat de grip op het eigen leven in meerdere of mindere mate afwezig is. Door de inzet van een onafhankelijk cliëntondersteuner wordt verder wegglijden uit de deelname aan het dagelijks leven voorkomen. Hierdoor verdwijnt chaos en stress en krijgt betrokkene houvast. Op deze wijze draagt de onafhankelijke cliëntondersteuning bij aan het persoonlijk welbevinden. Daarnaast werkt dit preventief, want erger wordt voorkomen.

In 2020/2021 ben ik door BCMB opgeleid tot ambassadeur van dit mooie beroep. De onafhankelijke cliëntondersteuner levert een belangrijke bijdrage aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar het voor een ieder zo goed mogelijk toeven is en waar plaats is voor iedereen. Met elkaar is voorgaande het beste te verwezenlijken, BCMB faciliteert dit. Ik ben gemotiveerd om iedereen ervan te doordringen dat de inzet van een onafhankelijk cliëntondersteuner een heilzaam en positief effect heeft."