BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Beroepscode en beroepsprofiel

De leden van BCMB hebben bij de oprichting van de vereniging in 2015 een beroepscode en beroepsprofiel vastgesteld.

De beroepscode maakt de basisnormen van het vak transparant en laat zien waar cliëntondersteuners voor staan.

Het beroepscompetentieprofiel is 4 november 2020 geactualiseerd en beschrijft taken en competenties, oftewel de praktische kennis en kunde en methodische vaardigheden. Dit beroepscompetentieprofiel is ook door werkgevers geakkordeerd.

Leden van BCMB verbinden zich aan de beroepscode en onderschrijven het beroepscompetentieprofiel.