BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Karlijn Schölvinck: "Ik geloof in de zelfredzaamheid van mensen."

“Het werk van een cliëntondersteuner is zeer afwisselend. Bij iedere hulpvraag en iedere cliënt bekijk ik steeds opnieuw wat het meest passend is.” Karlijn Schölvinck (50) zit in de maatschap bij Co weet raad en werkt sinds begin 2021 als cliëntondersteuner. “Ieder dag is een feestje. Het kunnen bieden van maatwerk om cliënten verder te kunnen helpen, geeft mij ontzettend veel voldoening.”

“Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als freelance communicatieadviseur, wilde ik een baan met maatschappelijke betrokkenheid. Bij toeval hoorde ik over de opleiding tot mantelzorgmakelaar. Het sprak mij direct aan. De mogelijkheid mijzelf te kunnen ontplooien binnen het vak en het tonen van ondernemerschap en creativiteit, maakte dat voor mij alle puzzelstukjes samenvielen. Ik volgde de opleiding en tegelijkertijd de BCMB-masterclasses tot cliëntondersteuner. Aan het eind van mijn opleiding ging ik stage lopen bij Co weet raad. Daar leerde ik het vak in de praktijk. Met volle tevredenheid, want inmiddels ben ik een van de drie maten van deze club.”

De dingen neerleggen waar ze horen

“Mijn zakelijke achtergrond komt mij als cliëntondersteuner goed van pas. Ik ben gefocust op het einddoel, oplossingsgericht en creatief. Daar hebben cliënten iets aan. Voor hen is het vaak lastig de weg in het zorglandschap te bewandelen; ze weten niet wat allemaal mogelijk is. Ik heb kennis van zaken en de tijd om in de hulpvraag te duiken. Zo kan ik heel gericht kijken naar oplossingen en mij verdiepen in de mogelijkheden. Ook heb ik een netwerk en weet ik precies met welke vragen ik waar terecht kan. Daarnaast vind ik het belangrijk de dingen daar neer te leggen waar ze horen. Ik koppel experts aan de vragen die mensen hebben. Ook geloof ik in de zelfredzaamheid van mensen. Ik wil ze ontlasten en ontstressen, maar mijn werk is tijdelijk. Ik ga samen met cliënten op zoek naar wat hen zelf lukt of waar hulpverlening of vrijwilligers bij nodig zijn. Zo kan ik echt van toegevoegde waarde zijn voor cliënten en voor hun naasten.”

"Ik ben gefocust op het einddoel, oplossingsgericht en creatief. Daar hebben cliënten iets aan."

Kennis over ontwikkelingen in het zorglandschap

“Mijn werk is iedere dag weer anders: elke hulpvraag is anders én de mensen zijn anders. Zo is mijn jongste cliënt 8 jaar en de oudste 101 en bij iedereen speelt weer een andere problematiek. Het kunnen leveren van maatwerk maakt mijn werk juist leuk. Voor de cliënt is het van toegevoegde waarde dat ik mij volledig kan richten op de hulpvraag. De eventueel al betrokken dienstverlener heeft een andere achtergrond: het bieden van zorg of begeleiding. Zij zijn vaak minder op de hoogte van mogelijkheden of hebben niet altijd de tijd om zich hierin te verdiepen. Ik kijk vanuit een ander oogpunt en breder naar mogelijkheden en oplossingen. Daarnaast heb ik veel kennis over de wet- en regelgeving van de Wet langdurige zorg. Er zijn veel ontwikkelingen in het zorglandschap en daar ben ik van op de hoogte.”

 

Casus uitgelicht

“Dat ik breed inzetbaar ben, blijkt uit een casus van een jongen van 10 jaar. Zijn moeder schakelde mij in, omdat de jongen niet goed in zijn vel zat. Daarnaast was zij zelf zwaar overspannen door de vechtscheiding waar ze in was verwikkeld en de ondersteuning die haar zoon vroeg. De jongen had ASS en volgde speciaal onderwijs in een trainingsklas met naschoolse opvang en begeleiding. Vanwege de scheiding kwam alle zorg bij moeder terecht en dit werd haar te veel. Daarom verhuisde de zoon naar zijn vader in Duitsland. Helaas kwam dit de jongen niet ten goede: het ging niet goed op school en hij voelde zich erg ongelukkig. De moeder wist niet meer wat te doen en wilde hem graag terug op zijn oude school, maar daar was een wachtlijst.

Ik ging met de school in gesprek en kreeg het voor elkaar dat de jongen op korte termijn terug mocht komen. Aan de ouders kon ik duidelijk maken dat hun scheiding los staat van de zorg voor hun kind. Het lukte vader en moeder, onder andere met mediation, met elkaar in gesprek te gaan en het belang van hun zoon voorop te zetten. Samen met de ouders zette ik een zorgschema op. Dit maakte dat er meer balans kwam voor moeder. Zo nam vader in de weekenden de zorg op zich en woont hij ook zelf weer in Nederland. Vlak bij zijn zoon, zodat hij kan inspringen als het nodig is.”

 

Door onze ervaring en kennis te delen, leren we veel van elkaar en bereiken we meer

"Tijdens mijn opleiding tot mantelzorgmakelaar, besloot ik dat ik ook de masterclasses voor cliëntondersteuner wilde volgen via BCMB. Daarom sloot ik mij aan bij deze beroepsvereniging. Lid worden gaf mij daarnaast korting bij mijn registratie bij het Registerplein. Ik vind het fijn dat ik hiermee mijn kwaliteitsniveau kan tonen. Naast deze zakelijke kant, heb ik ervaren dat BCMB veel doet voor haar leden. Ze bieden webinars, je kunt je aansluiten bij intervisies en het is een netwerk waarbinnen je veel contacten op kunt doen. Daarom koos ik ervoor bestuurslid te worden bij BCMB. Ik vind het belangrijk mij te blijven verdiepen in wat BCMB nog meer kan doen en wat ze kan verbeteren. Ik wil mij richten op verbinding. Tussen de leden en hun organisaties, maar ook tussen de verschillende werkzaamheden die cliëntondersteuners uitvoeren. Want of je nu werkt binnen de Wet langdurige zorg of binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning óf wanneer je mensen ondersteunt als mantelzorgmakelaar of als cliëntondersteuner, uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: we willen mensen op weg helpen. Door al deze verschillende ervaringen en kennis met elkaar te delen, leren we veel van elkaar en bereiken we meer.”

Het interview met Karlijn Schölvinck kun je hier als pdf lezen.