BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Hannah van Bruggen: "Ik help anderen de beperking te begrijpen."

Hannah van Bruggen [41] werkt sinds 2009 als onafhankelijk cliëntondersteuner. Ze vindt het belangrijk er te zijn voor mensen met een zichtbare én vooral ook een onzichtbare beperking. “Ik ben een strijder als het gaat om mensen van wie je aan de buitenkant niet ziet dat ze een beperking hebben. Denk aan mensen met hersenletsel, chronische vermoeidheid, autisme of een licht verstandelijke beperking. Zij worden vaak overschat en dat kost hen veel energie. Ik help hen en anderen te begrijpen wat de beperking betekent. Daardoor ontstaat veel meer begrip.”


“Ik werkte een paar jaar in het sociaal team bij de gemeente Groningen. De gesprekken met de mensen waren toen anders, omdat je in die rol bepaalt of mensen een indicatie krijgen voor een bepaalde ondersteuning. Om die reden vertelden ze mij niet altijd alles en kon ik ze minder goed adviseren en zaken regelen. Die rol voelde voor mij niet prettig. Nu ik als onafhankelijk cliëntondersteuner werk, is het vertrouwen er wel. Ik bepaal niets en hierdoor vertellen mensen eerlijk waar ze tegenaan lopen en kan ik ze goed ondersteunen.”

Ik snap wat de beperking betekent

“Begrip en erkenning krijgen geeft cliënten veel rust. Het helpt hen dan ook enorm dat ik begrijp wat hun beperking betekent. Voor hen als cliënt, maar ook voor hun naasten. Zo worden cliënten met een onzichtbare beperking vaak overvraagd en dit maakt ze erg moe. Ik vind het belangrijk hun beperking én de gevolgen ervan duidelijk te maken aan anderen. Voor de betrokken personen en partijen is het fijn dat ik fungeer als tolk en met voorbeelden uitleg waarom een bepaalde ondersteuning nodig is. Wat betekent de beperking bij een cliënt of bij hun kind? En wat zijn de gevolgen voor de rest van de familie? Ik neem het hele systeem van de cliënt mee, zodat bijvoorbeeld de gemeente de juiste beslissing kan nemen. Want afwijzen kan, maar wel om de juiste redenen. Netwerkpartners zijn er inmiddels wel achter dat ik als onafhankelijk cliëntondersteuner een enorme meerwaarde bied dankzij mijn kennis over de doelgroep.”

 

"Doordat ik wetten en regels vertaal naar de cliënt, voorkom ik conflicten.”

 

Belangrijk dat men elkaar begrijpt

“Naast dat het voor cliënten vaak lastig is om zelf uit te leggen waar ze door hun beperking tegenaan lopen, speelt bij hen de emotie om iets geregeld te krijgen ook een grote rol. Als ze de hulp niet krijgen om een voor hen onduidelijke reden, kunnen ze boos of juist heel verdrietig worden. Dat maakt dat de samenwerking met de betrokken partijen lastig wordt. Ik vind het belangrijk dat iedereen elkaar begrijpt en er geen conflicten ontstaan. Daarom probeer ik cliënten zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Ik ben eerlijk tegen cliënten en leg uit hoe zaken zijn geregeld binnen de wet en de gemeente. Doordat ik dit helder kan uitleggen en op een manier die wordt begrepen, ontstaan er veel minder conflicten. Ik zie mezelf als een bemiddelaar in de communicatie.”

Lees hier het hele interview met Hannah van Bruggen.

Fotografie: Peter Russchen