BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Registerplein

Registerplein biedt cliëntondersteuners een registratie voor elke carrièrefase. Door een registratie bij Registerplein:

  • laat je zien dat je werkt aan je eigen professionaliseringsproces en dat je je kennis borgt;
  • sluit je aan bij de eisen die werkgevers, zorgkantoren, gemeenten en andere opdrachtgevers steeds vaker stellen;
  • laat je aan cliënten zien dat jouw kwaliteit door een onafhankelijke partij (Registerplein) wordt getoetst;
  • investeer je in de professionalisering van het vak cliëntondersteuning.

Bovendien stel je je als geregistreerde cliëntondersteuner toetsbaar op en val je onder het klachtrecht van de BCMB. Het betekent dus een belangrijk waarborg van jouw kwaliteit als cliëntondersteuner. Er zijn drie categorieën: registratie cliëntondersteuner in opleiding, junior cliëntondersteuner en senior cliëntondersteuner.

Registratie Cliëntondersteuner in opleiding

Deze registratie is voor cliëntondersteuners die begonnen zijn aan de Basisopleiding cliëntondersteuner en tijdens hun opleiding al aan de slag willen als cliëntondersteuner. Een HBO-diploma, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een supervisor is vereist. Mensen die geen HBO-diploma hebben, kunnen een toets afnemen om hun HBO-niveau aan te tonen. Nadere informatie hierover volgt in het najaar (2021).

Registratie Junior cliëntondersteuner

Deze registratie is voor cliëntondersteuners die de Basisopleiding cliëntondersteuner hebben gevolgd en aan het werk zijn als cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner dient te voldoen aan de gestelde eisen voor intervisie en scholing, zoals opgenomen in het registratiereglement van Registerplein.

Professionals die tevens zijn ingeschreven in het register voor jeugd- en gezinswerkers bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) krijgen dispensatie voor een deel van de eisen bij Registerplein.

Registratie Senior cliëntondersteuner

Deze registratie is voor cliëntondersteuners met minimaal twee jaar werkervaring. Er gelden daarnaast dezelfde eisen als voor de junior cliëntondersteuner.

Aanmelding

Je kan je registreren via www.registerplein.nl. Je bent geregistreerd als je van Registerplein een bevestiging hebt ontvangen. Leden van BCMB krijgen € 25 korting op hun registratie. Je hebt hiervoor jouw lidmaatschapsnummer van BCMB nodig. Deze staat in de maandelijkse nieuwsbrief of kan indien nodig worden opgevraagd via info@bcmb.nl. Facturatie loopt via Registerplein. Voor actuele registratietarieven, kijk hier

Meer informatie

Reglement Register Cliëntondersteuner

www.registerplein.nl