BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Klachtenreglement

Bij een beroepsvereniging hoort ook tuchtrecht of een klachtenreglement.

Dit biedt cliënten en andere betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen een cliëntondersteuner als daar aanleiding voor is. Het bestuur van BCMB heeft gekozen voor een klachtenreglement, omdat dit laagdrempeliger en goedkoper is dan tuchtrecht.

BCMB heeft haar klachtafhandeling samen met aanverwante beroepsverenigingen ondergebracht bij een gezamenlijke klachtenregeling via Registerplein. Door deze krachtenbundeling kan een professionele klachtafhandeling worden gewaarborgd. Deze gezamenlijke klachtencommissie behandelt klachten en onderzoekt of er sprake is van schending van de beroepscode. 

Klik hier voor de actuele klachtenregeling bij Registerplein.