BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Gysele Geux

"Ik ben werkzaam als onafhankelijk cliëntondersteuner bij MEE Groningen. De voornaamste reden dat ik ambassadeur ben geworden is omdat de bekendheid van cliëntondersteuning nog niet groot genoeg is. Iedereen zou op de hoogte moeten zijn van deze wettelijke bepaling, die iedere burger gratis toegang geeft tot (onafhankelijke en professionele) ondersteuning zoals deze gegeven wordt door de leden van BCMB binnen het 'sociaal domein'. 

Dagelijks maak ik van dichtbij mee dat burgers vast dreigen te lopen in bureaucratie, starre en rigide wet- en regelgeving en dat cliënten gebaat zijn bij steun, kennis en volharding van een cliëntondersteuner om niet bedolven te worden onder alle structuren binnen het sociale domein. Dus ik wil me hard maken voor het vak cliëntondersteuning. Wij brengen burgers terug in hun kracht. Daardoor voelt het leven voor hun iets minder complex."