BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Masterclass mediation (Amersfoort)

De cliëntondersteuner is er primair voor de cliënt en behartigt zijn of haar belang. Soms is expertise nodig om conflicten te kunnen herkennen en hanteren. Mediationvaardigheden kunnen dan goed van pas komen. Hiervoor is naast een handelingsrepertoire ook een duidelijke en veilige positie noodzakelijk en een helder speelveld.

De driedaagse masterclass mediation gaat in op thema's die spelen bij conflicten en de mediationvaardigheden die je daarbij in kan zetten. We bieden een theoretisch kader en oefenen veel met praktijkvoorbeelden. Ter voorbereiding vind je in de leeromgeving een reader met basisinformatie. Je kunt hier voorafgaand aan de masterclass eigen leervragen formuleren, zodat we daar tijdens de lesdagen op in kunnen spelen.

De inhoud van de masterclass:

  1. Op de eerste dag gaat het over de rol, positie en eigen (rol)veiligheid van de cliëntondersteuner. Er vindt ook een verkenning plaats over conflicten en hun ontstaan en de verschillende manieren van omgang hiermee.
  2. Tijdens de tweede dag komt het gesprek aan de orde. Het werken met belangen neemt een centrale plaats in. Mediation als instrument krijgt aandacht evenals de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om dit instrument met succes toe te kunnen passen.
  3. De derde dag organiseren we vraaggericht op basis van huiswerkopdrachten die je na de tweede dag maakt. Er is ruimte voor eigen leervragen en ervaren praktijksituaties. 

Accreditatie: 18 punten Registerplein

Kosten: € 120 (leden), € 305 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Deze verdiepende masterclass vindt plaats op: