BCMB

Wat voegen cliëntondersteuners toe?

Net als andere professionals in het sociale domein staan cliëntondersteuners burgers of cliënten bij met hulp en advies. Maar zij hebben ook iets wat hen anders maakt. Dat zit in hun aandacht voor alle levensgebieden, hun kennis van beperkingen en bovenal in hun houding: cliëntondersteuners zijn onafhankelijk, staan echt naast de cliënt, stellen zijn of haar belangen centraal en sluiten zoveel mogelijk aan bij diens mogelijkheden én beperkingen.

Met deze kennis en houding ondersteunt een cliëntondersteuner de burger of cliënt met:

  • het verhelderen van de zorgbehoefte; de vraag achter de vraag.
  • het inzichtelijk krijgen van alle (on)mogelijkheden; in de taal van de cliënt.
  • het versterken van de eigen regie van de cliënt; met respect voor diens waardenpatroon.
  • gesprekken met overheden, zorgaanbieders en/of instanties.

BCMB vindt dat de specifieke kwaliteiten van cliëntondersteuners geborgd moeten worden, zeker in deze tijd waarin veel onduidelijkheid is over cliëntondersteuning, zie lobby.

Lees meer over hoe cliëntondersteuners zelf hun toegevoegde waarde zien in het ‘Onderzoeksrapport cliëntondersteuners. Hoe waarderen cliëntondersteuners de ruimte voor autonomie en kwaliteit’, dat in het najaar van 2018 is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede i.o.v. BCMB.