BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Basisopleiding cliëntondersteuner

Wil je cliëntondersteuner worden? Dan is een vereiste dat je de Basisopleiding cliëntondersteuner volgt. Dat kun je bij BCMB doen door masterclass 1 tot en met 4 te volgen.

Register van Cliëntondersteuners

Succevolle afronding van de Basisopleiding (masterclass 1 tot en met 4 en casus- en reflectietoets) geeft toegang tot het Register van Cliëntondersteuners (cliëntondersteuner junior). Deelnemers die zich tijdens het volgen van de Basisopleiding al in willen schrijven in het Register, kunnen zich als cliëntondersteuner in opleiding laten registreren bij Registerplein als zij zich laten begeleiden door een supervisor. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je dit formulier invullen en opsturen naar Registerplein. Na bevestiging door Registerplein is jouw inschrijving definitief. Nadat je de masterclasses hebt afgerond, voeg je jouw certificaten toe in Registerplein om door te stromen naar een registratie als cliëntondersteuner junior.

HBO-niveau

Voor alle inschrijvingen in het Register van Cliëntondersteuners is HBO-niveau vereist. Heb je geen HBO-bachelor diploma? Dan leg je een toets af die jouw HBO-niveau aantoont. Deze toets kost circa € 100 en kun je aanvragen via Registerplein.

Ben je mantelzorgmakelaar? Dan kun je vrijstelling aanvragen bij Registerplein voor masterclass 2 (Wetgeving). Verpleegkundigen kunnen deze vrijstelling aanvragen voor masterclass 4 (kennis van beperkingen en ziektebeelden). Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, stuur je jouw diploma op naar Registerplein. 

Wij adviseren je om de masterclasses in onderstaande volgorde te volgen.

Data 2023 masterclass 1 tot en met 4 (Basisopleiding) 

 

Masterclass 1 (online): Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Na de eerste dag weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. 

De tweede dag richt zich op het samenwerken met allerlei partijen. Dit is noodzakelijk om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk.

Het afronden van de e-learning Wetgeving is verplicht voor deelname aan dagdeel 2 en 3 van deze masterclass.

Accreditatie: 17,5 punten (waarvan circa 50% zelfstudie en opdrachten)
Kosten: € 200 voor leden (niet-leden: € 385)

Data 2023 (klik op de data om je in te schrijven):

Masterclass 2 (online): Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod.

Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk. 

Accreditatie: 20,5 punten / uur (waarvan circa 6 uur zelfstudie en opdrachten)
Kosten: € 200 voor leden (niet-leden: € 385)

Data 2023 (klik op de data om je in te schrijven):

Masterclass 3 (2 dagen in Amersfoort en 1 dag online): Vraagverheldering persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner en presentietheorie

Tijdens de eerste dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner?

De derde dag gaat over de presentietheorie. Dit is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen.

Het afronden van de e-learning Vraagverduidelijking is verplicht voor het deelnemen aan deze masterclass. 

Dag 1 en 3 van deze masterclass vindt plaats in zalencentrum de Amershof in Amersfoort (Snouckaertlaan 11). Dag 2 wordt online gegeven. 

Accreditatie: 27 punten
Kosten: € 300 voor leden (niet-leden: € 485)

Data 2023 (klik op de data om je in te schrijven):

Masterclass 4 (online): Kennis mensen met een beperking

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking.

Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als haar of zijn omgeving.

Accreditatie: 19,5 punten / uur (waarvan circa 14 uur zelfstudie en opdrachten)
Kosten: € 200 voor leden (niet-leden: € 385)

Data 2023 (klik op de data om je in te schrijven):

Extra ronde (toegevoegd 3 augustus 2023):

Toetsen Basisopleiding cliëntondersteuner

In 2023 zijn er vier toetsmomenten voor de Basisopleiding: eind februari, medio juni, medio september en medio december. Na het afronden van masterclass 1 t/m 4 kunnen deelnemers zich inschrijven voor het (online) maken van een casus- en reflectietoets. Bij de casustoets is een praktijksituatie uitgewerkt. Vanuit elke masterclass worden hier vragen over gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn of open vragen. Bij de reflectietoets wordt met name gekeken of je kunt werken met de beroepscode en in staat bent om kritisch naar je eigen handelen te kijken. Het gaat hier specifiek om de houdingsaspecten van de cliëntondersteuner.
Je kunt binnen een periode van 2 weken jouw startmoment kiezen en krijgt dan 72 uur de tijd om beide toetsen in te leveren. De kosten bedragen € 125 voor beide toetsen.

Schrijf je nu in en kies na ontvangst van de bevestiging jouw startmoment in de periode donderdag 21 september – maandag 2 oktober 2023.

Informatiedocument Basisopleiding cliëntondersteuner?

Meer informatie over de basisopleiding kan je nalezen in dit document.

Heb je vragen over de Basisopleiding cliëntondersteuner?

Stuur dan een mail naar info@bcmb.nl