BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Verdiepende masterclasses

De verdiepende masterclasses van BCMB zijn bedoeld voor ervaren cliëntondersteuners met minimaal twee jaar werkervaring (een registratie als cliëntondersteuner senior). Elk jaar ontwikkelen we met subsidie van VWS nieuwe masterclasses die onze leden zonder extra kosten kunnen volgen.

De tarieven van de masterclasses kunnen variëren en staan afzonderlijk vermeld bij iedere masterclass. Elk jaar ontwikkelen we met subsidie van VWS nieuwe masterclasses die we daardoor tijdelijk goedkoper kunnen aanbieden aan leden van BCMB. Alle masterclasses zijn geaccrediteerd en leveren punten op voor jouw registratie.

Verdiepende masterclasses 2024

Masterclass mediation (Amersfoort)

De cliëntondersteuner is er primair voor de cliënt en behartigt zijn of haar belang. Soms is expertise nodig om conflicten te kunnen herkennen en hanteren. Mediationvaardigheden kunnen dan goed van pas komen. Hiervoor is naast een handelingsrepertoire ook een duidelijke en veilige positie noodzakelijk en een helder speelveld.

De driedaagse masterclass mediation gaat in op thema's die spelen bij conflicten en de mediationvaardigheden die je daarbij in kan zetten. We bieden een theoretisch kader en oefenen veel met praktijkvoorbeelden. Ter voorbereiding vind je in de leeromgeving een reader met basisinformatie. Je kunt hier voorafgaand aan de masterclass eigen leervragen formuleren, zodat we daar tijdens de lesdagen op in kunnen spelen.

De inhoud van de masterclass:

  1. Op de eerste dag gaat het over de rol, positie en eigen (rol)veiligheid van de cliëntondersteuner. Er vindt ook een verkenning plaats over conflicten en hun ontstaan en de verschillende manieren van omgang hiermee.
  2. Tijdens de tweede dag komt het gesprek aan de orde. Het werken met belangen neemt een centrale plaats in. Mediation als instrument krijgt aandacht evenals de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om dit instrument met succes toe te kunnen passen.
  3. De derde dag organiseren we vraaggericht op basis van huiswerkopdrachten die je na de tweede dag maakt. Er is ruimte voor eigen leervragen en ervaren praktijksituaties. 

Accreditatie: 18 punten Registerplein

Kosten: € 120 (leden), € 305 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Deze verdiepende masterclass vindt plaats op:

Masterclass Autisme - verdieping (e-learning + fysieke bijeenkomst Amersfoort)

De verdiepende opleiding rondom autismespectrumstoornissen is bedoeld voor professionals die al veel kennis hebben opgedaan in het werken met mensen met autisme. We nemen je mee in nieuwe theoretische inzichten rondom informatieverwerking, stress, communicatie en een autistische burn-out. Je gaat aan de slag met beeldvorming en prikkelverwerking van een casus n.a.v. verschillende theorieën. Ook krijg je meer informatie over hoe autisme doorwerkt op verschillende levensdomeinen binnen je werkveld. Er ligt focus op visieontwikkeling van jou als professional en hoe dit kan doorwerken in jouw handelen. Kortom een e-learning met daaraan gekoppeld een masterclass met unieke verdieping.

Deze masterclass autisme bestaat uit een e-learning en één scholingsdag. De e-learning volg je voorafgaand aan de scholingsdag.

Accreditatie: 17,5 punten Registerplein 

Kosten: € 40 (leden), € 225 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

De masterclass vindt (na de e-learning) plaats op:

 

Betaling

Na je inschrijving kun je alleen betalen via iDeal. Ben je lid? Log dan bovenin het aanmeldformulier in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Dan wordt automatisch het reductietarief voor leden berekend. Nog geen lid? Als je je eerst aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruikmaken van het voordelige ledentarief voor de Masterclasses. Klik hier voor alle informatie over het lidmaatschap van BCMB.

De annuleringsvoorwaarden lees je in onze Algemene Voorwaarden

Kosten voor scholing zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing. Vraag ernaar bij je eigen werkgever.  


Heb je vragen over de verdiepende masterclasses?

Stuur dan een mail naar info@bcmb.nl