BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB

Masterclass Driehoekskunde door Chiel Egberts (Zwolle/Den Bosch)

Driehoekskunde kun je zien als een taal die je kunt leren spreken en net als elke taal kent ook de taal van de Driehoekskunde een alfabet. De Masterclass kun je dus als een soort taalles zien. We verdiepen ons in de achtergrond en vooral in de visie van de Driehoekskunde. Maar een vreemde taal leer je alleen door die vaak te spreken; eerst nog wat onwennig maar dankzij oefening steeds beter. In de Masterclass heeft dat leren spreken de vorm van werken aan de hand van casuïstiek die de deelnemers inbrengen. 

Tijdens iedere bijeenkomst staat een letter centraal

Vanzelfsprekend bestaat het Alfabet van de Driehoekskunde uit drie letters. Tijdens iedere bijeenkomst staat een letter centraal.

  • De eerste letter is de B van Bonus; van professionals verwachten we immers dat die het goede doen. Hoe doe je het goede - en liefst iets meer en iets eerder - als je er als cliëntondersteuner bent voor je cliënt? Maar ook voor diens driehoek(en)?
  • Als tweede letter is de V van Verbinding de scharnier in het Alfabet van de Driehoekskunde. Hoe verbindt je je als cliëntondersteuner met je cliënt en met allen die voor hem/haar er toe doen?
  • Tijdens de laatste bijeenkomst staat de letter P van Positie centraal. Dat is voor veel cliëntondersteuners een spannende letter. Het is de P van PiketPaaltjes. Die zul je geregeld moeten slaan ten behoeve van je cliënt; maar soms ook richting jouw cliënt (je vraagt me nu iets wat ik niet kan, wat ik niet wil doen, wat jij zelf hoort te doen).

In de taal van de Driehoekskunde zijn deze drie letters verplicht. Chiel Egberts: "Ik wil je graag leren om ze tegelijkertijd toe te passen. Dat is een kwestie van timen en doseren en dat leer je - als het goed is - steeds beter. Natuurlijk staat het je vrij om hulpletters te gebruiken, letters die jou helpen en vooral bij jou passen. Ik gebruik graag de H van Humor; niet om een moeilijk te verteren P ongedaan te maken, maar wel om die P beter te laten binnenkomen. Maar riskant is die hulpletter wel; alleen als de V op dat moment goed is, zal die H helpen. Thuis wordt dat soms pijnlijk duidelijk als mijn vrouw zegt: jij bent de enige die lacht... Werkt dat Alfabet dan ook in de Familiedriehoek? Natuurlijk. Ook jouw partner is immers niet los verkrijgbaar. De mijne is vooral enthousiast over het Bonusmotto: Doe wat je belooft; liefst iets meer; liefst iets eerder!"

Accreditatiepunten: 24

Kosten

Voor leden 120 euro* en voor niet-leden 305 euro
* Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Data voor 2023: 

Deze driedaagse Masterclass wordt op onderstaande data in Zwolle en Den Bosch gegeven:

Meer lezen over de Driehoekskunde?

We interviewden Chiel Egberts in het kader van de signaleringsrapportage 2022. Je leest het hele interview hier