BCMB

Ramona van den Hoed

Ik werk als zorgconsulent en als onafhankelijk cliëntondersteuner.

In 2015 ben ik mijn eigen praktijk begonnen als zorgconsulent, omdat ik de behoefte zag ontstaan voor mensen om hulp te krijgen bij het regelen van hun eigen zorg. En om te navigeren binnen de nieuwe en steeds veranderende regelgeving binnen zorg en welzijn.

In de loop van de jaren merkte ik op dat meer van mijn werkzaamheden op het werkgebied van onafhankelijke cliëntondersteuner kwamen te liggen. Mensen klopten bij mij aan, omdat er op andere plekken lange wachtlijsten waren om ondersteuning te krijgen. Of omdat zij in de meeste gevallen niet wisten dat zoiets als onafhankelijke cliëntondersteuning bestond.

Sinds december heb ik mij als onderaannemer aangesloten bij CliëntondersteuningPlus. Zodat het mogelijk is om ook vanuit de Wlz cliëntondersteuning te bieden en te gaan voor kwaliteit met een plus.

Zo’n  2 jaar geleden heb ik mij aangemeld als ondernemer bij de BCMB. Niet zelden sta je alleen in je vak als cliëntondersteuner en door ons te verenigen dragen we bij om kwaliteit en onze onafhankelijkheid te borgen.

En ik ga nu graag ook als ambassadeur voor het beroep aan de slag. Eigenlijk deed ik dit al, maar ik hoop door dit formeler als ambassadeur in te zetten dat ik de meerwaarde van cliëntondersteuning nog beter op de kaart kan zetten binnen mijn eigen werkgebied Zuid-Kennemerland.

Concreet wil ik het komende jaar in de regio andere collega’s van verschillende organisaties bij elkaar brengen om te zien hoe wij onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. Want samen bereik je meer!