BCMB

Klachtenreglement

Bij een beroepsvereniging hoort ook tuchtrecht of een klachtenreglement.

Dit biedt cliënten en andere betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen een cliëntondersteuner als daar aanleiding voor is. Het bestuur van BCMB heeft gekozen voor een klachtenreglement, omdat dit laagdrempeliger en goedkoper is dan tuchtrecht.

Download hier het Klachtenreglement.

BCMB heeft een klachtencommissie die klachten behandelt en nagaat of er sprake is van schending van de beroepscode.

M.i.v. 1 januari 2020 zal BCMB haar klachtenregeling onderbrengen bij een gezamenlijke klachtenregeling via Registerplein. Hierdoor kan een professionele klachtafhandeling worden gewaarborgd. Klachten die binnenkomen tussen 1 november 2019 en 1 januari 2020 zullen worden aangehouden en door de nieuwe klachtencommissie en volgens de nieuwe klachtenregeling worden behandeld na 1 januari 2020.