BCMB

Registratie

Cliëntondersteuners kunnen zich registreren bij Registerplein. Daarmee laat je aan opdrachtgevers, werkgevers en cliënten zien dat je je vak beheerst en ontwikkelingen bijhoudt.

Je kunt je zelf registreren bij Registerplein. Er zijn twee registers voor cliëntondersteuners: een Basisregister voor beginnende cliëntondersteuners (< twee jaar werkervaring) en een Plusregister voor de meer ervaren cliëntondersteuners.

Toegang tot het Basisregister is mogelijk met een specifieke HBO-opleiding, zoals Sociaal Werk. Ook het diploma Mantelzorgmakelaar geldt als HBO niveau. Alle opleidingen die toegang geven tot het Basisregister vind je in het Registratiereglement. Vanaf 2021 geven de vier tweedaagse masterclasses die tesamen de basisleerlijn Cliëntondersteuning vormen ook toegang tot het Basisregister. Met sommige diploma's zoals Mantelzorgmakelaar of HBO verpleegkunde kun je vrijstelling krijgen voor een of meer Masterclasses. Klik hier voor meer informatie.

In 2020 is er een overgangsregeling.  Toegang tot de basisregistratie vindt plaats vanaf de datum waarop het ingevulde formulier is ontvangen, goedgekeurd en bevestigd door Registerplein. Indien na controle blijkt dat niet aan de beloofde inspanningen is voldaan wordt je registratie met terugwerkende kracht ingetrokken.

Voor het Plusregister gelden aanvullende eisen, naast de HBO-opleiding en de VOG-verklaring. In vijf jaar moet je 160 uur besteden aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 40 uur intervisie en 70 uur geaccrediteerde scholing. BCMB biedt voldoende scholingsmogelijkheden om aan je registratiepunten te kunnen voldoen. Als lid van BCMB krijg je € 25 korting op de registratiekosten.

Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, vallen in de meeste gevallen onder de wettelijk verplichte registratie als jeugd- en gezinswerker bij SKJ. Dit register is vanaf 2018 geopend.

Waarom registreren?

Registratie betekent dat je als professional voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Als je geregistreerd bent, laat je werkgevers, cliënten en opdrachtgevers als gemeenten en zorgverzekeraars weten:

  • dat je voldoet aan de vereiste criteria om jouw werk goed uit te voeren;
  • dat je expert bent in je vak en dat ook wilt blijven;
  • dat je je vakkennis up-to-date houdt.

Waarom naast SKJ een apart register?

Als professioneel cliëntondersteuner heb je een bijzonder beroep en beschik je over specifieke kennis en vaardigheden. BCMB vindt het belangrijk om te benadrukken waar je als cliëntondersteuner voor staat.

Daarom heeft BCMB bij Registerplein het Register voor Cliëntondersteuners opgezet. Met een registratie als cliëntondersteuner toon je aan dat je beschikt over de specifieke kennis en expertise die van een professioneel cliëntondersteuner verwacht mogen worden. Het specifieke zit zowel in de kennis van beperkingen als in de aanpak of werkwijze.

Ben je al bij SKJ geregistreerd?

Ben je al geregistreerd bij SKJ? Dan hoef je bij Registerplein slechts te voldoen aan enkele aanvullende en specifieke eisen.