BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB

4 november: Dag van de Cliëntondersteuning!

Op vrijdag 4 november is het de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vragen we aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning met een signaleringsrapportage over drie thema's, interviews, een bijeenkomst met de belangrijkste samenwerkingspartners en uiteraard zetten we de cliëntondersteuners in het zonnetje. 

Signaleringsrapportages met knelpunten

We vragen aandacht voor onderstaande drie thema's. Per thema hebben we een praatplaat met de belangrijkste punten en een rapportage met een uitgebreidere toelichting. We gaan in op de knelpunten, zoals deze door cliëntondersteuners zijn gesignaleerd. Ook andere bronnen hebben we geraadpleegd en benoemd. Naast de knelpunten gaan we in op de oorzaken, noemen we voorbeelden van knelpunten en voorbeelden van daar waar waar het wél lukt. Tot slot doen we aanbevelingen om tot oplossingen te komen. 

Thema 1: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning wordt steeds verder uitgehold en is nog steeds slecht bekend. 


Thema 2: Domeinoverstijgende knelpunten

Er is te weinig samenwerking tussen zorgorganisaties en te weinig verbinding tussen stelsels/wetten en regelingen. 


Thema 3: Toegang en beschikbaarheid voorzieningen

Voor sommige doelgroepen is passende zorg lastig te realiseren en dit leidt tot lange wachttijden en schrijnende situaties. 

Interviews 

Ter verdieping op de thema's interviewden wij een aantal experts en ervaringsdeskundigen: 


Heb jij ook verhalen of ervaringen die bijdragen aan deze signalering? 

Laat 't weten via ons secretariaat, info@bcmb.nl. Uiteraard kun je hier ook terecht voor vragen en opmerkingen.