BCMB

Succevolle afronding van de Basisopleiding (masterclass 1 tot en met 4 en casus- en reflectietoets) geeft toegang tot het Register van Cliëntondersteuners (cliëntondersteuner junior). Deelnemers die zich tijdens het volgen van de Basisopleiding al in willen schrijven in het Register, kunnen zich als cliëntondersteuner in opleiding laten registreren bij Registerplein als zij zich laten begeleiden door een supervisor. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je dit formulier invullen en opsturen naar Registerplein. Na bevestiging door Registerplein is jouw inschrijving definitief. Zodra je de masterclasses hebt afgerond, moet je jouw certificaten uploaden in Registerplein om door te stromen naar een registratie als cliëntondersteuner junior.
Voor alle inschrijvingen in het Register van Cliëntondersteuners is HBO-niveau vereist. Mocht je geen HBO-bachelor diploma hebben, dan dien je een toets af te leggen die jouw HBO-niveau aantoont. Deze toets kost circa € 95 en kan je aanvragen via Registerplein.

Mantelzorgmakelaars kunnen vrijstelling aanvragen bij Registerplein voor masterclass 2 (Wetgeving) en verpleegkundigen voor masterclass 4 (kennis van beperkingen en ziektebeelden). Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, moet je jouw diploma insturen bij Registerplein. 

Data 2022 masterclass 1 tot en met 4 (Basisopleiding) 

Masterclass 1: Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Na de eerste dag weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. De tweede dag richt zich op het samenwerken met allerlei partijen. Dit is noodzakelijk om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk.

Accreditatie: 21,5 punten (waarvan circa 50% zelfstudie en opdrachten)

Data 2022 (klik op de data om je in te schrijven):

Masterclass 2: Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod. Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk. Het afronden van de e-learning Wetgeving is verplicht voor deelname aan deze masterclass.

Accreditatie: 20,5 punten / uur (waarvan circa 6 uur zelfstudie en opdrachten)

Data 2022 (klik op de data om je in te schrijven):

Masterclass 3: Vraagverheldering persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner en presentietheorie (op locatie)

Tijdens de eerste dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek. De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner? De derde dag gaat over de presentietheorie. Dit is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen. Het afronden van de e-learning Vraagverduidelijking is verplicht voor het deelnemen aan deze masterclass. 

Deze masterclass wordt gegeven in het midden van het land (regio Utrecht-Amersfoort).

Accreditatie: 27 punten

Data 2022 (klik op de data om je in te schrijven):

Masterclass 4: Kennis mensen met een beperking

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Accreditatie: 19,5 punten / uur (waarvan circa 14 uur zelfstudie en opdrachten)

Data 2022 (klik op de data om je in te schrijven):