BCMB

Overzicht Extra Cyclus Masterclass najaar 2020

Overzicht Extra Masterclasses najaar 2020

1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Dag 1: 8 september 2020

Dag 2: 22 september 2020

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Zuiden of midden van het land

Deze masterclass richt zich op de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Wat maakt een cliëntondersteuner anders dan andere professionals in het sociale domein en wat is je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers? Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

Deze Masterclass is volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar

2. Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Dag 1: 29 oktober 2020

Dag 2: 12 november 2020

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Midden of Zuiden van het land

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en voorzieningen er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van de verschillende wetgeving is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Hiernaast komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aanbod. Een onderdeel wat hierbij hoort is opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s maar ook hoe het werkt in de praktijk.

Deze Masterclass is virtueel volgeboekt i.v.m. annuleren Masterclass 2 in voorjaar

3. Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Dag 1:  16 november 2020

Dag 2:  30 november 2020

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Midden of Zuiden van het land

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, zorgaanbieders, etc. Andere partijen weten niet altijd even goed wat de rol van de cliëntondersteuner is dus het profileren is hier een onderdeel van.  De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent in je werk als cliëntondersteuner.

Deze Masterclass is volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar

4. Kennis mensen met een beperking

Dag 1: 24 november 2020

Dag 2: 10 december 2010

Tijd: 9:00- 17:00 u

Plaats: Midden of Zuiden van het land

De cliëntondersteuner onderscheidt zich onder andere door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Deze Masterclass is volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar