BCMB

Masterclasses 2020

Onderstaand treft u de nog resterende Masterclasses aan die nog in 2020 (deels 2021) worden gegeven. Inschrijving is niet meer mogelijk. Wilt u in 2021 een Masterclass volgen? Klik dan hier voor het aanbod in 2021!

De masterclasses vormen tezamen de leerlijn cliëntondersteuning. Voor alle scholing van BCMB gelden de volgende Algemene Voorwaarden.

Kijk hier voor de nieuwe data voor 2021!

NB, op het inschrijfformulier én op de facturen staan om systeemtechnische redenen (mogelijk) nog ongeldige data. De data op deze website zijn de geldige data.

Masterclasses

Masterclass 1: Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Groep 3: 27 oktober + 12 november (afgerond)

NB: Deelname betekent beschikbaar zijn op ALLE genoemde data!!

Na deze masterclass weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

Accreditatie: 35 punten

Masterclass 2: Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Deel 1: Donderdag 29 oktober + maandag 2 november on line (reeds gestart)

Deel 2: Donderdag 12 november + woensdag 18 november on line 

Tijd: 9:30- 12:30 u.

NB: Deelname betekent beschikbaar zijn op ALLE genoemde data!!

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod. Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk.

Accreditatie: 41 punten

Masterclass 3: Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Groep 3:  (inschrijving niet meer mogelijk)

Deel 1: vrijdag 27 november + woensdag 2 december on line voor hele groep van 10:00 u - 13:00 u

Deel 2: donderdag 7 + donderdag 14 januari on line in 2 subgroepen ofwel in de ochtend ofwel in de middag.

NB: Deelname betekent beschikbaar zijn op ALLE genoemde data!!

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV zorgkantoren etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk. De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner?

Accreditatie: 48 punten

Masterclass 4: Kennis mensen met een beperking

Donderdag 17 december 2020 + Dinsdag 22 december 2020 ( geen inschrijving meer mogelijk)

NB: Deelname betekent beschikbaar zijn op ALLE genoemde data!!

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Accreditatie: 39 punten

Masterclass 5: Professionele houding en communicatie

Deze live Masterclass is helaas geannuleerd vanwege corona gerelateerde beperkingen. BCMB zal deze Masterclass in 2021 opnieuw aanbieden.

Communicatie is het belangrijkste instrument voor de cliëntondersteuner. Het communiceren met mensen met een beperking vraagt om specifieke vaardigheden. Tijdens deze masterclass wordt dieper in gegaan op professioneel communiceren en de presentietheorie van Andries Baart. Deze masterclass is gericht op cliëntondersteuners met ervaring.

Accreditatie: 32 punten

Masterclass 6: Verdieping beperkingen ( afgerond)

Deze masterclass is bedoeld voor cliëntondersteuners met ervaring. Er wordt dieper ingegaan op beperkingen met name vanuit de GGZ- problematiek. Thema's die aan bod komen: hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten met een juridische maatregelen, verslavingsproblematiek, rouwverwerking. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de menslievende benadering vanuit geweldloos communiceren. Dit sluit naadloos aan op de presentietheorie, die in masterclass 5 aan bod komt. 

Accreditatie: 44 punten

Masterclass 7: Effectief signaleren en innoveren ( afgerond)

Tijdens deze masterclass ontdek je onder meer hoe signalerings- en agenderingsprocessen werken en wat een krachtenveldanalyse is. Tevens leer je hoe je op een slimme manier burgers, cliënten, collega’s, beleidsmakers en beslissers betrekt bij je plannen. En nog belangrijker: hoe je ze in beweging krijgt!

Accreditatie: 34 punten

Masterclass 8: Hoe borg je jouw onafhankelijkheid? (afgerond)

Cliëntondersteuners werken in een complex krachtenveld met een opdrachtgever, een werkgever, aanbieders van zorg en ondersteuning, indicatieorganen, naasten en/of vrijwilligers. Dit kan leiden tot een worsteling met je rol en onafhankelijkheid. Daarom gaan we in deze tweedaagse masterclass voor cliëntondersteuners met ervaring in op de volgende vragen:

  • Wat is jouw visie op cliëntondersteuning en hoe draag je dat uit?
  • Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?
  • Hoe maak je hierover concrete afspraken met je werkgever, de gemeente of het zorgkantoor en samenwerkingspartners?

Accreditatie: 36 punten