BCMB

Masterclasses

Data masterclasses 2021 

BCMB biedt in 2021 de acht reguliere Masterclasses aan in online vorm. Daarnaast biedt BCMB in het najaar van 2021 drie gratis masterclasses over het PGB en over de doelgroep Wlz/ggz. Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

Masterclass 1 tot met 4 vormen de Basisopleiding tot Cliëntondersteuner. Deze basisopleiding wordt afgesloten met een casus- en reflectietoets. Tijdens of na succesvolle afronding kan je je als cliëntondersteuner inschrijven in het Basisregister van Cliëntondersteuners. Voor meer informatie, lees hier verder.

Masterclass 5 en verder zijn bedoeld voor ervaren cliëntondersteuners met minimaal twee jaar werkervaring. 

Voor alle scholing van BCMB gelden de volgende Algemene Voorwaarden.

Werkwijze 

Per masterclassronde moet je alle data kunnen deelnemen. Je ontvangt circa 3 weken voor de eerste lesdag je inlogcodes van Haka voor de online omgeving van de Masterclass. Hier staan opgenomen presentaties, lesmateriaal en/of opdrachten, die je vaak van tevoren gezien en gemaakt moet hebben.

Kort voor de eerste lesdatum ontvang je van je docent een uitnodiging voor de online sessie. Wanneer je alle sessies actief hebt deelgenomen en de opdracht(en) voldoende hebt afgerond, ontvang je een certificaat dat je kunt uploaden bij Registerplein.

Vragen over je inschrijving of betaling kan je stellen via info@bcmb.nl.
Vragen over de inhoud van de training inclusief opdrachten of vergeten inlogcodes kan je stellen via info@haka-content.nl.

Kosten

Deelname aan een complete masterclass kost € 200 voor leden en € 385 voor niet-leden. Betaling vindt plaats meteen na inschrijving en is alleen mogelijk via iDeal.

Ben je lid? Log dan meteen bovenin het aanmeldformulier in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Dan wordt automatisch het reductietarief voor leden berekend.

Ben je nog geen lid? Als je je eerst aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruik maken van het voordelige ledentarief voor de Masterclasses. Klik hier voor alle informatie over het lidmaatschap van BCMB.

Bij annulering tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de éérste trainingsdag van je masterclass wordt je inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering tussen 28 en 10 dagen voor aanvang van de cursus zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke tarief. Bij afmeldingen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Bij te late afmelding of afwezigheid zonder afmelding vindt geen restitutie plaats. Zie voor meer details onze Algemene Voorwaarden.

Kosten voor scholing zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing. Vraag ernaar bij je eigen werkgever. 

Masterclass 1: Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Na deze masterclass weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

N.B.: Na de masterclasses 1 tot en met 4 ontvang je een casus- en reflectietoets. Deze moet je met succes afronden om toegang te krijgen tot het Register van Cliëntondersteuners. Dit geldt ook voor mensen met één of meer vrijstellingen. Daarnaast gelden de reguliere eisen voor de registratie (HBO-diploma of vergelijkbaar en VOG).

Accreditatie: 17,5 punten/uren (waarvan circa 50% zelfstudie en opdrachten)

12 en 26 oktober 2021: Klik hier voor je inschrijving  

Je kunt inschrijven voor een tijdslot van 2 uur online les op de genoemde dagen.  

Masterclass 2: Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod. Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk.

Accreditatie: 20,5 punten / uur (waarvan circa 6 uur zelfstudie en opdrachten)

2 en 4 november (13.00 - 16.00u), 30 november en 2 december (9.30 - 12.30u): Klik hier voor je inschrijving

Masterclass 3: Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV zorgkantoren etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk. Het 2e deel richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner?

Accreditatie: 24 punten / uur (waarvan 10 uur zelfstudie en opdrachten)

Deze masterclass is in 2021 volgeboekt. De nieuwe data in 2022 zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. 

Masterclass 4: Kennis mensen met een beperking

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Accreditatie: 19,5 punten / uur (waarvan circa 14 uur zelfstudie en opdrachten)

27 en 29 oktober: Klik hier voor je inschrijving 

Je schrijft in op een tijdblok van circa 2,5 uur.  

Masterclass 5: Professionele houding en communicatie

Communicatie is het belangrijkste instrument voor de cliëntondersteuner. Het communiceren met mensen met een beperking vraagt om specifieke vaardigheden. Tijdens deze masterclass wordt dieper in gegaan op professioneel communiceren en de presentietheorie van Andries Baart. Deze masterclass is gericht op cliëntondersteuners met minimaal 2 jaar ervaring.

Accreditatie: 16 punten / uur (waarvan zelfstudie en opdrachten circa 2 uur)

De nieuwe data in 2022 zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. 

Masterclass 6: Verdieping beperkingen 

Deze masterclass is bedoeld voor cliëntondersteuners met minimaal 2 jaar ervaring. Er wordt dieper ingegaan op beperkingen met name vanuit de GGZ-problematiek. Thema's die aan bod komen: hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten met een juridische maatregelen, verslavingsproblematiek, rouwverwerking. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de menslievende benadering vanuit geweldloos communiceren. Dit sluit naadloos aan op de presentietheorie, die in masterclass 5 aan bod komt. 

Accreditatie: 22 punten / uur (waarvan 8 uur zelfstudie en opdrachten)

5 oktober en 2 november: Klik hier voor je inschrijving

Je tekent in op een tijdblok van circa 2,5 uur.  

Masterclass 7: Effectief signaleren en innoveren 

Tijdens deze masterclass ontdek je onder meer hoe signalerings- en agenderingsprocessen werken en wat een krachtenveldanalyse is. Tevens leer je hoe je op een slimme manier burgers, cliënten, collega’s, beleidsmakers en beslissers betrekt bij je plannen. En nog belangrijker: hoe je ze in beweging krijgt! Deze Masterclass is bedoeld voor cliëntondersteuners met minimaal 2 jaar praktijkervaring.

Accreditatie: 17 punten / uur (waarvan circa 12 uur zelfstudie en opdrachten)

16 en 30 november: Klik hier voor je inschrijving

Je tekent in op tijdblok van 2,5 uur.  

Masterclass 8: Hoe borg je jouw onafhankelijkheid? 

Cliëntondersteuners werken in een complex krachtenveld met een opdrachtgever, een werkgever, aanbieders van zorg en ondersteuning, indicatieorganen, naasten en/of vrijwilligers. Dit kan leiden tot een worsteling met je rol en onafhankelijkheid. Daarom gaan we in deze tweedaagse masterclass voor cliëntondersteuners met minimaal 2 jaar ervaring in op de volgende vragen:

  • Wat is jouw visie op cliëntondersteuning en hoe draag je dat uit?
  • Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?
  • Hoe maak je hierover concrete afspraken met je werkgever, de gemeente of het zorgkantoor en samenwerkingspartners?

Accreditatie: 18 punten / uur (waarvan 13 uur zelfstudie en opdrachten)

7 en 14 december: Klik hier voor je inschrijving

Je tekent in op een tijdblok van 2,5 uur.