BCMB

Masterclasses

Data masterclasses 2021 bekend

BCMB biedt in 2021 alle Masterclasses tweemaal aan in online vorm. De eerste ronde vindt plaats in het voorjaar, de tweede ronde vindt plaats in het najaar. Lees onderstaande informatie over  inhoud, planning en inschrijving voor de Masterclasses. Om je agendaplanning te vergemakkelijken kun je hier ook het gehele planningsoverzicht downloaden.  Wil je gelijk naar de inschrijving? Scroll dan naar beneden voor de inschrijvingen per Masterclass!!.

Masterclasses 2021

Voor beginnende cliëntondersteuners of voor mensen die zich om willen laten scholen tot cliëntondersteuner organiseert BCMB masterclass 1 tot met 4. Deze 4 masterclasses worden afgesloten met een casustoets en reflectietoets. Na succesvolle afronding kan je je als cliëntondersteuner inschrijven in het Basisregister van Cliëntondersteuners. Mensen met een diploma als mantelzorgmakelaar kunnen vrijstelling voor masterclass 2 aanvragen bij Registerplein en mensen met een HBO-diploma Verpleegkunde kunnen vrijstelling aanvragen voor masterclass 4. Ook in 2021 kun je, indien gewenst, gebruik maken van een overgangsregeling en je al inschrijven in het Basisregister voordat je de masterclasses hebt afgerond. Voor meer informatie, lees hier verder.

Masterclass 5 en verder zijn bedoeld voor ervaren cliëntondersteuners. Hiervoor is het aan te raden dat je masterclass 1 tot en met 4 hebt gevolgd en/of enkele jaren als cliëntondersteuner hebt gewerkt.

De masterclasses vormen tezamen de leerlijn cliëntondersteuning. Voor alle scholing van BCMB gelden de volgende Algemene Voorwaarden.

De nieuwe data voor de masterclasses in 2021 in één overzicht 

Werkwijze

Per masterclassronde moet je alle data kunnen deelnemen. Je kunt dus kiezen voor ofwel alle data in ronde 1 of voor alle data in ronde 2. Je ontvangt ongeveer 4 weken voor de eerste datum je inlogcodes van Haka voor de  online omgeving van je Masterclass. Kijk hier op tijd naar omdat verwacht wordt dat opdrachten en huiswerk vooraf gemaakt zijn. Sommige Masterclasses zijn vooraf opgenomen, anderen worden live on line gegeven.

1 week tot 24 uur voor de eerste datum ontvang je van je docent een uitnodiging voor de online sessie. Wanneer je alle sessies aanwezig en actief bent geweest en opdrachten en huiswerk voldoende hebt afgerond ontvang je automatisch je certificaat dat je kunt uploaden bij Registerplein. Na bevestiging van je inschrijving communiceer je over je inschrijving of betaling via info@bcmb.nl.

Voor vragen m.b.t. de inhoud van de training inclusief opdrachten of vergeten inlogcodes van Haka wend je je tot info@haka-content.nl 

 

Masterclasses 2021

NB: Als je al BCMB lid bent, log dan meteen bij het aanmeldformulier in als lid. Dan wordt meteen het gereduceerde tarief gerekend. Wil je alsnog lid worden en gebruik maken van het gereduceerde tarief voor de Masterclass? Dan moet je eerst je aanmelding als lid afronden en daarna inschrijven via je ledeninlog.

Masterclass 1: Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

1e ronde: 11 januari + 25 januari 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

2e ronde: 26 augustus + 9 september 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Je kunt inschrijven voor een tijdslot van  2,5 uur online les op de genoemde dagen.  

Na deze masterclass weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

Accreditatie: 35 punten

Masterclass 2: Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Ronde 1:  9 februari + 16 februari + 2 maart+ 9 maart 2021 on line voor de hele groep

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Ronde 2: 23 september+ 30 september + 7 oktober + 14 oktober 2021 on line voor de hele groep

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Tijd: 9:30 - 12:30 u.

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod. Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk.

Accreditatie: 41 punten

Masterclass 3: Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Ronde 1:

Deel 1: 16 maart + 23 maart 2021 on line voor hele groep van 9:30 u - 12:30 u

Deel 2: 30 maart + 1 april 2021 on line in 2 subgroepen ofwel in de ochtend ofwel in de middag.

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Ronde 2:

Deel 1:  4 november + 11 november 2021 voor hele groep van 9:30 u - 12:30 u

Deel 2: 18 november + 25 november 2021 on line in 2 subgroepen ofwel in de ochtend ofwel in de middag.

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV zorgkantoren etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk. De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner?

Accreditatie: 48 punten

Masterclass 4: Kennis mensen met een beperking

Ronde 1: 13 april + 4 mei 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Ronde 2: 2 december + 16 december 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Je wordt ingedeeld in een subgroep en hebt 2,5 uur online les op de genoemde dagen. Het is helaas niet mogelijk te wisselen van groep.  

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Accreditatie: 39 punten

Masterclass 5: Professionele houding en communicatie

Ronde 1: 14 januari + 28 januari 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Je wordt ingedeeld in een subgroep en hebt 2,5 uur online les op de genoemde dagen. Het is helaas niet mogelijk te wisselen van groep. 

Ronde 2: 7 september + 21 september. Live indien mogelijk. En anders omgezet naar online versie.

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Communicatie is het belangrijkste instrument voor de cliëntondersteuner. Het communiceren met mensen met een beperking vraagt om specifieke vaardigheden. Tijdens deze masterclass wordt dieper in gegaan op professioneel communiceren en de presentietheorie van Andries Baart. Deze masterclass is gericht op cliëntondersteuners met ervaring.

Accreditatie: 32 punten

Masterclass 6: Verdieping beperkingen 

Ronde 1: 11 februari + 25 februari 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Ronde 2: 5 oktober + 2 november 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Je wordt ingedeeld in een subgroep en hebt 2,5 uur online les op de genoemde dagen. Het is helaas niet mogelijk te wisselen van groep.  

Deze masterclass is bedoeld voor cliëntondersteuners met ervaring. Er wordt dieper ingegaan op beperkingen met name vanuit de GGZ- problematiek. Thema's die aan bod komen: hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten met een juridische maatregelen, verslavingsproblematiek, rouwverwerking. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de menslievende benadering vanuit geweldloos communiceren. Dit sluit naadloos aan op de presentietheorie, die in masterclass 5 aan bod komt. 

Accreditatie: 44 punten

Masterclass 7: Effectief signaleren en innoveren 

Ronde 1: 11 maart + 25 maart 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Ronde 2: 16 november + 30 november 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Je wordt ingedeeld in een subgroep en hebt 2,5 uur online les op de genoemde dagen. Het is helaas niet mogelijk te wisselen van groep.  

Tijdens deze masterclass ontdek je onder meer hoe signalerings- en agenderingsprocessen werken en wat een krachtenveldanalyse is. Tevens leer je hoe je op een slimme manier burgers, cliënten, collega’s, beleidsmakers en beslissers betrekt bij je plannen. En nog belangrijker: hoe je ze in beweging krijgt!

Accreditatie: 34 punten

Masterclass 8: Hoe borg je jouw onafhankelijkheid? 

Ronde 1: 8 april + 22 april 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 1

Ronde 2: 7 december + 14 december 2021

Klik hier voor je inschrijving in ronde 2

Je wordt ingedeeld in een subgroep en hebt 2,5 uur online les op de genoemde dagen. Het is helaas niet mogelijk te wisselen van groep.  

Cliëntondersteuners werken in een complex krachtenveld met een opdrachtgever, een werkgever, aanbieders van zorg en ondersteuning, indicatieorganen, naasten en/of vrijwilligers. Dit kan leiden tot een worsteling met je rol en onafhankelijkheid. Daarom gaan we in deze tweedaagse masterclass voor cliëntondersteuners met ervaring in op de volgende vragen:

  • Wat is jouw visie op cliëntondersteuning en hoe draag je dat uit?
  • Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?
  • Hoe maak je hierover concrete afspraken met je werkgever, de gemeente of het zorgkantoor en samenwerkingspartners?

Accreditatie: 36 punten

Ben je meer of ook geïnteresseerd in ons uitgebreide e-learningaanbod? Kijk hier of er iets bij is voor jou!

Inschrijving

Inschrijving kan per masterclass per ronde. Indien van toepassing kun je een tijdblok kiezen.Zie boven. Betaling vindt direct plaats via Ideal. Jouw inschrijving is daarmee definitief. Het aantal deelnemers per masterclass is gemaximeerd op 21. Per subgroep is ook een maximum aantal deelnemers ingesteld. Hiervoor geldt vol = vol. Als de subgroep van je keuze niet geselecteerd kan worden in het aanmeldingsformulier betekent het dat deze is volgeboekt. Voor alle masterclasses geldt dat je op een wachtlijst kan worden geplaatst.  Als er een plek vrijkomt wordt je op de vrijkomende plek geplaatst.

Kosten

Deelname aan een complete masterclass kost  €200 voor leden en €385 voor niet-leden.

Betaling vindt plaats meteen na inschrijving en is alleen mogelijk via iDeal.

Ben je lid? Log dan meteen bovenin het aanmeldformulier in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Dan berekeknn wij automatisch  het reductietarief voor leden.

Ben je nog geen lid? Als je je EERST aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruik maken van het voordelige ledentarief voor de Masterclasses. Klik hier voor alle informatie over het lidmaatschap van BCMB.

Bij annulering tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de éérste trainingsdag van je masterclass wordt je inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering tussen 28 en 10 dagen voor aanvang van de cursus zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke tarief. Bij afmeldingen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Bij te late afmelding of afwezigheid zonder afmelding vindt geen restitutie plaats. Zie voor meer details onze Algemene Voorwaarden.

Kosten voor scholing zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing. Vraag ernaar bij je eigen werkgever.