BCMB

Masterclasses

Masterclasses voor beginnende en ervaren cliëntondersteuners

Voor beginnende cliëntondersteuners of voor mensen die zich om willen laten scholen tot cliëntondersteuner organisaeert BCMB masterclass 1 tot met 4. Deze 4 masterclassen leiden op tot cliëntondersteuner en geven toegang tot het Basisregister van Cliëntondersteuners. Mensen met een diploma als mantelzorgmakelaar kunnen vrijstelling voor masterclass 2 aanvragen bij Registerplein en mensen met een HBO-diploma Verpleegkunde kunnen vrijstelling aanvragen voor masterclass 4. 

Masterclass 5 en verder zijn bedoeld voor ervaren cliëntondersteuners. Hiervoor is het aan te raden dat je masterclass 1 tot en met 4 hebt gevolgd en/of enkele jaren als cliëntondersteuner hebt gewerkt.

De masterclasses vormen tezamen de leerlijn cliëntondersteuning.  

Masterclasses

Masterclass 1: Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Na deze masterclass weet je wat onafhankelijke cliëntondersteuning is en waarom die onafhankelijke positie zo belangrijk is. Ook leer je wat een cliëntondersteuner anders maakt dan andere professionals in het sociale domein en wat je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers is. Je gaat in op de competenties die belangrijk zijn als cliëntondersteuner en je leert werken met ethische dilemma's. Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

Accreditatie: 35 punten

Masterclass 2: Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van relevante wetgeving (zoals Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, passend onderwijs) is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Ook komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aan bod. Een onderdeel wat hierbij hoort is het opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s en hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk.

Accreditatie: 41 punten

Masterclass 3: Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV zorgkantoren etc. Andere partijen weten niet altijd goed wat de rol van de cliëntondersteuner is, dus het profileren is een onderdeel van je werk. De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent als cliëntondersteuner?

Accreditatie: 48 punten

Masterclass 4: Kennis mensen met een beperking

De cliëntondersteuner onderscheidt zich door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod: mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB en VG), autisme (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek, lichamelijke beperking. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.

Accreditatie: 39 punten

Masterclass 5: Professionele houding en communicatie

Communicatie is het belangrijkste instrument voor de cliëntondersteuner. Het communiceren met mensen met een beperking vraagt om specifieke vaardigheden. Tijdens deze masterclass wordt dieper in gegaan op professioneel communiceren en de presentietheorie van Andries Baart. Deze masterclass is gericht op cliëntondersteuners met ervaring.

Accreditatie: 32 punten

Masterclass 6: Verdieping beperkingen

Deze masterclass is bedoeld voor cliëntondersteuners met ervaring. Er wordt dieper ingegaan op beperkingen met name vanuit de GGZ- problematiek. Thema's die aan bod komen: hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten met een juridische maatregelen, verslavingsproblematiek, rouwverwerking. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de menslievende benadering vanuit geweldloos communiceren. Dit sluit naadloos aan op de presentietheorie, die in masterclass 5 aan bod komt. 

Masterclass 7: Effectief signaleren en innoveren

Tijdens deze masterclass ontdek je onder meer hoe signalerings- en agenderingsprocessen werken en wat een krachtenveldanalyse is. Tevens leer je hoe je op een slimme manier burgers, cliënten, collega’s, beleidsmakers en beslissers betrekt bij je plannen. En nog belangrijker: hoe je ze in beweging krijgt!

Masterclass 8: Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?

Cliëntondersteuners werken in een complex krachtenveld met een opdrachtgever, een werkgever, aanbieders van zorg en ondersteuning, indicatieorganen, naasten en/of vrijwilligers. Dit kan leiden tot een worsteling met je rol en onafhankelijkheid. Daarom gaan we in deze tweedaagse masterclass voor cliëntondersteuners met ervaring in op de volgende vragen:

  • Wat is jouw visie op cliëntondersteuning en hoe draag je dat uit?
  • Hoe borg je jouw onafhankelijkheid?
  • Hoe maak je hierover concrete afspraken met je werkgever, de gemeente of het zorgkantoor en samenwerkingspartners?

Inschrijving

Inschrijving kan per masterclass door na het inloggen op de titel van je keuze te klikken. Inschrijving is pas definitief na betaling. Het aantal deelnemers per masterclass is gemaximeerd op 21.

De data voor 2021 worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Kosten

BCMB kan dankzij de subsidie van VWS de masterclasses in 2020 nog aanbieden tegen het voordelige tarief van € 100 voor leden. Volgend jaar zullen de tarieven kostendekkend zijn (indicatie: € 300 per masterclass). Deelname aan een masterclass kost voor niet-leden € 300.

Ben je nog geen lid? Als je aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruik maken van het voordelige ledentarief. Klik hier voor alle informatie over het lidmaatschap van BCMB.

Bij annulering tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de éérste trainingsdag van je masterclass wordt je inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering tussen 28 en 10 dagen voor aanvang van de cursus zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke tarief. Bij afmeldingen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Bij te late afmelding of afwezigheid zonder afmelding vindt geen restitutie plaats. 

Kosten voor scholing zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing. Vraag ernaar bij je eigen werkgever.