BCMB

Masterclasses

BCMB organiseert regelmatig Masterclasses voor haar leden en andere belangstellenden. Op dit moment ontwikkelt BCMB dankzij een subsidie van VWS deze masterclasses  tot een leerlijn cliëntondersteuning. Binnen dit meerjarig project worden bestaande Masterclasses herijkt en nieuwe masterclasses ontwikkeld.

Masterclasses 2020 

NB: Door maatregelen van de overheid ter bestrijding van het Covid19 virus zijn in het voorjaar geplande Masterclasses on line aangeboden en/of verplaatst. Zie hier voor de actuele informatie. Masterclasses gepland ná 1 september worden ( m.u.v. Masterclass 5)  op de oorspronkelijke data on line aangeboden.

In 2020 biedt BCMB 8 tweedaagse masterclasses aan. Deze 8 masterclasses vormen samen de nieuwe leerlijn cliëntondersteuning. Hiermee bouwt BCMB aan de borging van de kwaliteit van cliëntondersteuning.

De masterclasses 1 t/m 4 zijn met name bedoeld voor beginnende cliëntondersteuners en geven na succesvolle afronding toegang tot het Basisregister cliëntondersteuning bij Registerplein. Klik hier voor meer informatie over de basisregistratie en de nieuwe afspraken voor een overgangsregeling in 2020. Deze 4 Masterclasses zijn momenteel bijna allemaal volgeboekt. Alleen bij Masterclass 2 is nog plaats.

Najaar 2020 bieden wij daarom extra Masterclasses 1 t/m 4 aan. Klik hier voor alle informatie en inschrijving. 

NB: Cliëntondersteuners met een diploma Mantelzorgmakelaar kunnen een vrijstelling krijgen voor Masterclass 2 en mensen met een  HBO Verpleegkunde  kunnen een vrijstelling krijgen voor Masterclass  4. Men moet dan het desbetreffende diploma opsturen naar Registerplein samen met het ingevulde formulier.

Toegang tot de basisregistratie vindt plaats vanaf de datum waarop het ingevulde formulier is ontvangen, goedgekeurd en bevestigd door Registerplein. Indien na controle blijkt dat niet aan de beloofde inspanningen is voldaan wordt je registratie met terugwerkende kracht ingetrokken. Voor Mantelzorgmakelaars en verpleegkundigen zijn gedeeltelijke vrijstellingen mogelijk. Klik hier voor meer informatie

De masterclasses 5 t/m 8 zijn verdiepende trainingen. Mogelijk komen er in de toekomst nog meer verdiepende masterclasses bij.

Elke tweedaagse masterclass wordt gehonoreerd met  ca. 12 accreditatiepunten bij Registerplein en indien van toepassing ook SKJ.

In het  overzicht Masterclasses 2020 op de website vind je alle informatie over de inhoud van de masterclasses, de data en tijden waarop ze gegeven worden en de locaties en de bijbehorende accreditatiepunten.

Inschrijving

Inschrijving kan per masterclass door op de titel van je keuze te klikken als je bij het inschrijfformulier bent.

Let op! Het overzichtsformulier inschrijving bepaalt de volgorde op datum. Daarom komt de volgorde niet helemaal overeen met de nummering van de Masterclasses. 

Wegens overgrote belangstelling bieden wij in het najaar een extra cyclus aan van Masterclass 1 t/m 4 die onder voorwaarden toegang biedt tot het basisregister cliëntondersteuner. 

Plaatsing vindt plaats na ontvangst van betaling. Het maximum aantal deelnemers per masterclass is 20. Wees er dus snel bij, want de plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding én betaling. Bij overschrijving wordt je op de reservelijst geplaatst. Wij organiseren extra Masterclasses voor de mensen op de wachtlijsten. Wij hopen zo aan alle inschrijvers de gewenste Masterclasses te kunnen aanbieden in 2020. Nieuwe data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Kosten

BCMB kan dankzij de subsidie van VWS de masterclasses in 2020 nog aanbieden tegen het voordelige tarief van € 100 voor leden. Volgend jaar zullen de tarieven kostendekkend zijn (indicatie: € 300 per masterclass). 

Deelname aan een masterclass kost in 2020 € 100 per 2daagse-masterclass voor leden en € 300 voor niet-leden.

Ben je nog geen lid? Als je je eerst aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruik maken van het voordelige ledentarief. Klik hier voor alle informatie over het  lidmaatschap van BCMB.

Bij afmelding tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt je inschrijfgeld gerestitueerd. Bij te late afmelding of afwezigheid zonder afmelding vindt geen restitutie plaats. Kosten voor scholing zijn aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing, vraag ernaar bij je eigen werkgever.